Vernisáž v Technickém muzeu v Brně

Založení Vysoké školy zemědělské v roce 1919 položilo základ tradici zemědělského vysokoškolského vzdělávání na Moravě. Tuto skutečnost bude do začátku září připomínat expozice, kterou instalovali zaměstnanci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v prostorách Technického muzea v Brně. Výstavu slavnostně otevřeli náměstek ředitele pro Odbor vědy a techniky Mgr. Josef Večeřa a děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

V rámci expozice v Technickém muzeu v Brně jsou vystaveny historické dokumenty, nástroje a přístroje, které se od vzniku fakulty využívaly k výzkumu na jednotlivých ústavech a katedrách. K vidění je také fotodokumentace, která znázorňuje práce na poli, ale i stavební úpravy v areálu Černých polí či technologii výroby potravin.

„Expozice v Technickém muzeu není první společnou akcí. Fakulta byla naším hostem na Přehlídce automobilové techniky v dubnu a na Muzejní noci v květnu. Muzeum se zase zapojí do dožínkového průvodu, který bude vypraven z Mendelovy univerzity v Brně v rámci Jihomoravských dožínek 1. září,“ uvedl náměstek. Spolupráce institucí vyplývá ze smluv podepsaných při zahájení oslav stého výročí. Dalšími partnery jsou Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, ZOO Brno, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, TIC Brno a vydavatelství Profi Press s. r. o.

Děkan fakulty poděkoval nejen Technickému muzeu za poskytnutí svých prostor, ale také zaměstnancům a studentům, kteří se podílejí na přípravách a realizaci oslav. Ty pokračují řadou dalších akcí. Kromě již zmiňovaných dožínek se mohou zájemci přijet podívat například 5. října na Mistrovství ČR v orbě do Přísnotic. Oslavy století vyvrcholí Vánočním jarmarkem století v kampusu univerzity. Podrobný program oslav naleznete na af.mendelu.cz nebo toleti.cz.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *