Filtr

Evropské sympozium o pohance

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., organizoval ve dnech 14. a 15. září 3. evropské sympozium o pohance, které se koná každé tři roky. Sympozium se mělo konat již v roce 2020, ale z důvodu covidových opatření bylo přesunuto na rok 2021. Protože opatření limitující cestování trvala i v letošním roce, rozhodli se organizátoři uspořádat sympozium v online režimu.

Kategorie: Obilniny

Aktuální články

Silážní hybridy pro skot i bioplyn

Kolekci silážních hybridů kukuřice od FAO 210 po FAO 270 představila v Kameni na Dni Zemědělce firma Lidea. Pro místní podmínky vybrali zástupci této společnosti materiály Activiti CS (FAO 210), Friendli CS (FAO 230), CS Kissmi (FAO 260) a Stromboli CS (FAO 270). Šlechtitelský program se v silážním segmentu soustředí...

Kategorie: Den Zemědělce

Roman Pavela opět mezi nejvíce citovanými světovými vědci

V listopadu zveřejnila společnost Clarivate Analytics žebříček nejcitovanějších výzkumníků světa, ve kterém každoročně představuje vědce, jejichž publikace patří mezi jedno procento nejcitovanějších prací v daném oboru. Mezi oceněnými je také letos doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje výzkumu botanických pesticidů.

Kategorie: Výzkum

Insekticidy nejsou jediným rizikem pro opylovače

Rezidua fungicidů a herbicidů se často nachází v pylu a medu. Vzhledem k tomu, že tyto látky nejsou pro opylovače akutně jedovaté, není jejich aplikace do porostů navštěvovaných opylovači legislativně regulována. Přesto tyto látky mohou být pro opylovače nebezpečné. V rámci výzkumu faktorů ovlivňujících kontaminaci opylovačů účinnými látkami fungicidů a...

Kategorie: Včely, Včely

Sklizeň ve Švýcarsku výrazně nižší

Sklizeň obilnin vhodných pro pekařské využití, tedy pšenice, žita a špaldy, je letos ve Švýcarsku o 30 % nižší. Je to důsledek nepříznivého průběhu počasí. Letošní sklizeň se vyznačovala nízkými výnosy a nízkým objemem sklizně všech plodin. Vydatné srážky během sklizně vedly k silnému porůstání potravinářské pšenice.

Kategorie: Obilniny

Pozorování stavu ozimých plodin v letošním roce ukončeno

V druhé polovině měsíce listopad inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) postupně ukončují svá pozorování škodlivých organismů na pozorovacích bodech v porostech ozimých plodin. V současnosti probíhá pozorování některých chorob obilnin, v řepkách byla většina pozorování již ukončena. Informuje o tom aktualita Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ.

Kategorie: Ochrana rostlin

Zrno jako základ energetického krmiva

Na pozemcích Zemědělského obchodního družstva Potěhy uspořádala společnost Pioneer přehlídku hybridů kukuřice spojenou s veřejnou sklizní a vyhodnocením zařazených hybridů z hlediska výnosu zrna. Vybraný segment zahrnoval hybridy od velmi raného do středně raného sortimentu. Středně pozdní portfolio zkouší firma Pioneer na lokalitách jižní Moravy. Pro rok 2023 představili zástupci...

Kategorie: Kukuřice