Filtr

Výskyt pesticidů ve vodách v České republice

V Evropské unii pojem pesticid zahrnuje dvě hlavní podskupiny – biocidy a přípravky na ochranu rostlin. Přípravky na ochranu rostlin (POR) jsou podle terminologie EU všechny výrobky, které se používají k ochraně rostlin proti škodlivým organismům nebo k regulaci růstu rostlin. Biocidy se také používají proti škodlivým organismům, ale ne na rostlinách, jedná se o ochranu staveb a materiálů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Aktuální články

Zkoušejí, jak zvýšit biodiverzitu

Ke zvýšení biodiverzity by mohlo vést rozorání částí druhově chudých travních porostů v chráněných územích. Vedlo by k rozšíření vzácných druhů rostlin, zejména ze skupiny plevelů, které v minulosti vymizely kvůli intenzivnímu zemědělství. Následně by vzrostla biodiverzita živočichů, především hmyzu.

Kategorie: Zemědělec - správce krajiny

S pomocí moderních technologií

Šlechtění už dávno není pouze o snaze získat co nejvyšší výnos či užitkovost. Ani u hospodářských zvířat, ani u zemědělských plodin. Samozřejmě se výnos neopomíjí, protože na jeho výši závisí nejen zisk pěstitele, ale hlavně schopnost uživit populaci naší planety. Nicméně se na předních příčkách zájmu šlechtitelů čím dál častěji...

Kategorie: Obilniny

Lány bez plevelů a chorob?

Co by si nejspíš přál každý pěstitel? Optimální průběh počasí a vyrovnaný porost bez plevelů, škůdců a chorob. Jenže v reálu se s tím asi jen těžko setká. Počasí je takové, jaké je, a nikdo s tím nic nenadělá. A pokud jde o ty další faktory, tak jejich ovlivnění sice...

Kategorie: Obilniny

Cesta k ziskovému zemědělství

Projekty carbon farming týkající se ukládání uhlíku do půdy a na to navazující finanční podpory od firem produkující velké množství CO2 se využívají především v Americe a v Austrálii, v menší míře také u našich sousedů v Rakousku a Německu. S obdobným projektem nyní přichází za českými zemědělci společnost Benefit...

Kategorie: Nezařazené, Půda

Borecký dvůr začátkem nové cesty

Pěstování velmi pestré škály plodin v režimu ekologického zemědělství na nemalé výměře, krajinotvorbě, provozu kompostárny a recyklačního dvora se na usedlosti zvané Borecký dvůr, která byla ještě před několika lety opuštěným objektem, věnuje člen Asociace soukromého zemědělství Jindřichův Hradec Miloš Stejskal za pomoci své ženy Marcely a čtyř zaměstnanců.

Kategorie: Ekologické zemědělství

Aktuální plochy chmelnic v České republice

Evidovaná sklizňová plocha chmele aktuálně činí 4 987,5 hektarů. Největší nárůst ploch byl zaznamenán u odrůdy Premiant. Aktuálně je evidováno mírné zvýšení sklizňové plochy o 0,81 %, a to na 4 987,5 hektaru. Již nyní lze předpokládat, že letošní plochy chmele by měly být po konečné aktualizaci na podobné úrovni...

Kategorie: Chmel

Choroby a škůdci v máku, hrachu a cukrovce

Výskyt většiny chorob a škůdců máku, hrachu a cukrovky se pohybuje na slabé či střední úrovni. Z chorob se vyskytuje ve vyšší míře plíseň máku. Z hmyzích škůdců jsou v porostech řepy zaznamenávány již dospělci makadlovky řepné a v posledním týdnu i mšice maková, která se objevuje hojně i na...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ve Švýcarsku více ekologických farem

Strukturální změny ve švýcarském zemědělství pokračovaly i v roce 2020. Počet zemědělských podniků se oproti roku 2019 snížil o 1,3 % na 49 363. Průměrná výměra se za 30 let téměř zdvojnásobila na 21,15 ha na farmu. Stále více zemědělských podniků přechází na ekologické zemědělství.

Kategorie: Ekologické zemědělství