Filtr

Silné nálety krytonosců do žlutých misek

Pokračující jarní monitoring stonkových krytonosců potvrzuje místy i extrémní přítomnost brouků v porostu. Brouci začínají provádět zralostní žír (výkusy v listech řepky). S nadcházejícím ochlazením se však očekává útlum aktivity brouků. Nejbližší termín signalizace ošetření tak vychází v teplejších oblastech a oblastech se silným náletem začátkem 11. týdne. Aktivita krytonosců je aktuálně podpořena slunečnými dny s teplotami, které během odpoledne stoupají k 10 °C. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Aktuální články

Kompost Foto Jiří Pospíšil

Správný proces kompostování snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech

Výsledky testování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrzují, že správný proces kompostování významně snižuje počet klíčivých semen plevelů v kompostech. Zásadní význam v množství životaschopných semen plevelů v kompostu hraje správná technologie kompostování, zejména fáze rozkladu (mineralizace), při které dochází k eliminaci nežádoucích organismů, včetně semen plevelů. Dalšími...

Kategorie: Kompostování, Plevele

Vitalita osiva a struktura výnosových prvků máku

Kvalita osiva patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím strukturu porostu a tvorbu výnosu. Jedná se o souhrn vlastností semen zařazených pod pojmem semenářská hodnota a biologická hodnota. Semenářská hodnota se nejčastěji vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen. V případě máku je kvalita osiva velmi důležitá, protože kompenzační schopnost v...

Kategorie: Olejniny, Osivo

Vědci přečetli celý genom vanilky

Vanilka je jednou z nejoblíbenějších přísad v potravinářském průmyslu. Celosvětová dodávka vanilkového extraktu pochází primárně ze sušených tobolek tropických druhů orchidejí Vanilla planifolia. Navzdory značné oblibě a širokému využití vanilky, díky čemuž je pro pěstitele obtížné uspokojit globální poptávku, dosud nejsou využívány genetické modifikace (GM) například pro zvýšení její odolnosti...

Kategorie: Genetika

Unikátní projekt využívá sílu přírody ke konzervaci

Vývojem botanických pesticidů založených na biologicky aktivních látkách získávaných z léčivých a aromatických rostlin se zabývá tým v čele s doc. Ing. Romanem Pavelou, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., již přes dvacet let. V poslední době se jeho výzkum zaměřuje také na možnosti využití rostlinných sekundárních...

Kategorie: Výzkum

Vztah hustoty porostů máku setého a zaplevelení

Výskyt plevelů je při pěstování máku problémovou kapitolou. Je to dáno jednak pomalým růstem v raných fázích vývoje, jednak konkurenčním bojem rostlin máku s pleveli o živiny. Další komplikací je i mechanizovaná sklizeň a zhoršení kvality výsledného produktu v důsledku výskytu semen některých plevelných druhů, jejichž semena jsou velikostně téměř...

Kategorie: Plevele

Mráz a sníh pomohly podle zemědělců ze severních Čech proti hrabošům

Severočeští zemědělci věří, že mráz a sníh pomohly zlikvidovat hraboše. „Skutečný stav na polích však bude znám až na jaře," řekl ČTK předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Díky dostatku sněhu se vláha dostala do půdy, která trpěla dlouholetým suchem. Právě dlouhodobé sucho a přemnožení hraboši stáli za podprůměrnými výnosy...

Kategorie: Klima, Škůdci

Prodej farem v době covidové

Po výrazném zájmu o investice do zemědělských farem do roku 2017 došlo v letech 2018 a 2019 k útlumu. V roce 2020 zájem o investice do zemědělských podniků opět pozvolna rostl, a to i přes situaci způsobenou epidemií covid-19.

Kategorie: Půda

V závěru roku se skupině BASF dařilo ve všech regionech

„Díky solidnímu výkonu v závěru roku vykazuje skupina BASF za celý rok 2020 obstojné výsledky. Ve čtvrtém čtvrtletí jsme zvýšili objemy ve všech regionech a v téměř všech segmentech vzrostly i objemy prodeje,“ říká předseda představenstva společnosti BASF Dr. Martin Brudermüller. Příjmy z provozu (EBIT) před započtením zvláštních položek dokonce...

Kategorie: Ochrana rostlin

Proč a jak na jaře regulovat řepku

Jaro znamená pro řepku olejku období rychlého prodlužovacího růstu, dochází při něm k redukci větví a květních pupenů, které jsou zásadní pro tvorbu výnosu. V posledních letech jsme se párkrát setkali s takovým průběhem počasí, že nedostatek srážek přivedl řepku olejku do stresu ze sucha. Na nás je, abychom správně...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny