Filtr

Aktuální články

Vliv agrochemických vlastností půd na výnos ozimé řepky

Agrochemické vlastnosti půd, zejména zásoba přístupných živin (P, K, Mg, Ca) a výměnná půdní reakce (pH půdy), patří k významným faktorům ovlivňujícím výnosy plodin, kvalitu zemědělské produkce, půdní vlastnosti a mnohé další. Variabilita agrochemických půdních vlastností na jednotlivých půdních blocích je jedním ze základních faktorů určujících hraniční podmínky pro pěstování...

Kategorie: Výživa rostlin

Mšice na řepce

Na řepce se vyvíjí nejméně devět druhů mšic (Holman 2009). Nejvýznamnějšími druhy jsou mšice zelná a mšice broskvoňová. Přibyla k nim také mšice trýzelová, která se lokálně začala objevovat ve větším počtu. V posledních několika po sobě následujících letech došlo na podzim k rozsáhlým přemnožením mšic způsobeným s největší pravděpodobností díky vhodným povětrnostním podmínkám...

Kategorie: Olejniny

Vliv pH na funkci půdy – živí nás kolabující tlouštík, nebo zdravý atlet?

Optimální pH je v půdě, stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů, které určují její zdraví a vitalitu! Příklad může být člověk s cukrovkou. Při zvýšení obsahu cukru v krvi se sníží pH v těle, což naruší ostatní chemické procesy a z toho vychází další negativní následky: žízeň, odvodnění,...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Stará přátelství nikdy nerezaví

Trochu tajemný titulek tohoto příspěvku neskrývá nic jiného než dlouholetou úspěšnou spolupráci firmy RWA a šlechtitelské firmy SECOBRA, která v posledních letech akceleruje, a díky tomu můžeme všem pěstitelům ozimé pšenice nabídnout opravdu špičkové materiály, z nichž vám touto cestou představíme hezky podle abecedního pořádku první dva.

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Odrůdy

Když změna přinese ovoce

Když začali zemědělští inženýři Denisa a Kamil Mezníkovi, kteří roky pracovali v jiných oborech, před více než deseti lety vysazovat na svazích Vsetínských vrchů své první ovocné sady s cílem budoucího zpracování produkce, dočkali se nepochopení okolí. S heslem „Časy se mění, to dobré zůstává“, v jehož duchu dnes provozují...

Kategorie: Ovoce

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Výměra ekologicky obhospodařované orné půdy v roce 2018 překročila hranici 80 tisíc hektarů. Téměř na 12 tisících hektarech této půdy se pěstovala pšenice setá. Jedná se o 50% nárůst ve srovnání s rokem 2015, ve kterém byly vysety první pokusy pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství. Se...

Kategorie: Odrůdy

Jak se dříve pěstoval a využíval ječmen

Ječmen (Hordeum vulgare) náleží mezi nejstarší pěstované kulturní rostliny, respektive obilniny. V minulosti se nejčastěji pěstovaly víceřadé ječmeny (conv. vulgare), hlavně pak ječmeny dvouřadé (conv. distichon), a to ve formách s pluchatými obilkami. Nejprve se užíval jako vzácná příměs k obilí, což dokládají neolitické nálezy, ojediněle však i jako samostatná...

Kategorie: Obilniny