Filtr

Prozatím spíše nízké riziko infekce

Výsledky prognózy výskytu hlízenky prováděných ve vybraných porostech řepky potvrzují prozatím nízké riziko infekce. Při posuzování podmínek prostředí je nutné též započítat i citlivost odrůdy nebo poškození rostlin biotickými či abiotickými faktory. V letošním roce bude hrát velkou roli poškození porostů stonkovými krytonosci nebo larvami dřepčíka olejkového. Informuje o tom aktuální zpráva Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Ochrana rostlin

Aktuální články

Opatření k dosažení nulových emisí v zemědělství

Zemědělci musí být připraveni jednat hned teď, aby dosáhli nulových emisí do roku 2050, tvrdí vědci z Londýnské univerzity (UCL). Jejich zpráva „UK Agriculture: Pathways to Net Zero“ (Britské zemědělství: Cesta k bodu nula) zkoumá důležitost snižování čistých zemědělských emisí skleníkových plynů a to, jak jej mohou zemědělci dosáhnout změnami...

Kategorie: Klima

Jak se dříve pěstovala a využívala kukuřice

Kukuřice je starobylou zemědělskou plodinou Ameriky. Pravděpodobně byla známa již 4000 let před naším letopočtem. Vavilov (1929, 1931) uvádí jako domovskou oblast jižní Mexiko a Střední Ameriku. V hrobkách původních obyvatel Severní Ameriky, v hrobech Inků a na pohřebištích Peruánců byla nalezena zrna i palice kukuřice. V zemi svého původu...

Kategorie: Kukuřice

Úskalí pěstování ozimé řepky

Řepka je zemědělskou plodinou, která v posledních desetiletích získala na oblibě, protože její semeno patří mezi dobře zpeněžitelné komodity. Nicméně její pěstování se neobejde vždy bez problémů, které by bylo snadné řešit. A tak se může její ekonomická výhodnost do značné míry zredukovat.

Kategorie: Nezařazené

Umí ozimá řepka dobře hospodařit s dusíkem?

Odpověď na otázku v nadpisu příspěvku není jednoduchá. Značně záleží na fázi růstu a také na podmínkách pro utváření výnosu. Některé můžeme při pěstování řepky ovlivnit, avšak často záleží také na odrůdě, vlivu chorob a škůdců a průběhu počasí. Poznatky o hospodaření s dusíkem u ozimé řepky však mohou přispět ke zlepšení...

Kategorie: Olejniny

Dotace na řepku se vyplácela – za Rakouska-Uherska

Na plochu řepky se dotace skutečně vyplácela. Konkrétně na základě vyhlášky ministerstva orby z 10. července 1917 o dobrovolné přihlášce k pěstování řepky. Vyhlášku zveřejnil časopis Zemědělský archiv, věnovaný věnovaný „vědě a praxi výroby zemědělské“. Časopis tiskla Rolnická tiskárna v Praze, která spadala pod Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu,...

Kategorie: Olejniny

Listopas čárkovaný v porostech hrachu

Aktualita Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského informuje o výskytu listopase čárkovaného. Koncem dubna a začátkem května byly zaznamenány první výskyty imag tohoto škůdce škodícího žírem v porostech vzcházejícího hrachu. Problémem jsou jak imaga, tak larvy, které během kvetení vyžírají hlízky na kořenech luskovin, a tím silně redukují...

Kategorie: Ochrana rostlin

Belgický farmář změnil hranice své země s Francií

Belgický farmář způsobil rozruch, když bezděčně změnil hranici své země s Francií. Zemědělec nedaleko belgické obce Erquelinnes posunul o 2,29 metru hraniční kámen dále na francouzské území. Zřejmě stál v cestě jeho traktoru. Nově vytyčené hranice si všiml místní amatérský historik při procházce lesem. Incident místo mezinárodního pozdvižení vyvolal spíše...

Kategorie: Nezařazené