Filtr

Vznik a šíření rezistentních populací plevelů na orné půdě

Mezi nejvýznamnější fenomén v regulaci plevelů na celém světě patří reakce plevelových společenstev na systémy hospodaření na zemědělské půdě. Plevelné rostliny se neustále přizpůsobují změnám ve skladbě pěstovaných plodin, změnám v technologiích zpracování půdy, agrotechnice a sklizně a celé řadě dalších faktorů. Jako příklad můžeme uvést krátkodobé i dlouhodobé výkyvy v klimatu. Nejvíce však druhové složení plevelů na orné půdě ovlivnilo používání herbicidů.

Kategorie: Plevele

Aktuální články

Mšice na ostatních olejninách

Vedle naší nejrozšířenější olejniny řepky, které byl věnován samostatný článek, patří mezi další olejniny len, hořčice, lnička, tykev olejná, sezam, ale také jedovatý skočec. Nejvýznamnějšími mezi zemědělskými plodinami jsou slunečnice a mák.

Kategorie: Olejniny

Přežije koroptev polní průmyslové zemědělství?

Neexistuje jiný druh, který by více symbolizoval pestrou zemědělskou krajinu první poloviny 20. století s typickými mezemi mezi políčky, než koroptev polní (Perdix perdix). Její dramatický pokles početnosti v druhé polovině 20. století v celé Evropě je prokazatelně spojen s nástupem intenzivního průmyslového zemědělství.

Kategorie: Ochrana rostlin

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

Od března 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými vyučujícími. Tento model funguje...

Kategorie: Ekologické zemědělství

Ochrana proti plísni bramboru byla náročná

Dostatek srážek v květnu, červnu a v červenci vytvořil vhodné podmínky pro plíseň bramboru a srážkově příznivý byl i srpen, a to v převážné většině oblastí, kde se brambory pěstují. V ranobramborářské oblasti se choroba objevila v posledním květnovém týdnu, ohniska sekundárních infekcí byla nejdříve zjištěna v zavlažovaných porostech. V...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Zkušenosti si vytváříme sami

Stejně jako se vyvíjejí trendy v umění, módě, architektuře a dalších oblastech, módním trendem v oblasti bylin, okrasných rostlin se v posledních letech stala také levandule. Jak s pokorou říká majitel Levandulové farmy Židovice Mgr. Petr Nový, za tento trend nesou jistou míru zodpovědnosti. Tato rodinná farma se do povědomí...

Kategorie: Reportáž

Představili výnosné odrůdy

Sortiment kukuřice, slunečnice a čiroku představila v Kralovicích společnost Agrofinal, spol. s r. o. Zdůraznila především trojici hybridů kukuřice ES Joker, ES Faraday a ES Bond. Zahrnuje je pod marketingovou značku Liga výnosných.

Kategorie: Kukuřice

Zimovzdornost současného sortimentu odrůd ozimé pšenice

Odolnost ozimé pšenice k zimním stresům a její důležitá složka – mrazuvzdornost – jsou ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV) pravidelně hodnoceny u souboru odrůd a novošlechtění. Rozlišení zimovzdornosti odrůd provádí tamní odborníci pomocí provokačních testů v přirozených podmínkách, v bedýnkách umístěných v různé výšce...

Kategorie: Obiloviny

Méně cukrovky u hlavních producentů

Dva největší producenti cukrové řepy v Evropské unii, Francie a Německo, uvádějí meziročně mírný pokles sklizňových ploch a očekávají nižší výnos. Zvláště ve Francii bude zřejmě propad produkce výrazný. Oba státy mají problémy s nedostupností účinných přípravků na ochranu rostlin. Francouzské ministerstvo zemědělství chce vzhledem ke kritické situaci výjimku na...

Kategorie: Okopaniny