Filtr

Brambory a jejich integrovaná ochrana

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uspořádal seminář s názvem Integrovaná ochrana při pěstování brambor. Řešila se problematika současného bramborářství a technologie pěstování brambor s ohledem na principy udržitelného rozvoje. V současné době Český bramborářský svaz, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ, připravuje program kvality QCZ pro brambory, který ve své pěstitelské části obsahuje i prvky integrované ochrany.

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Aktuální články

Varuje před rizikem

Prof. Žalud na akci informoval o tom, že se spustí nový web, který bude varovat před rizikem škůdců a chorob. Spuštění portálu Agrorisk mohou pěstitelé očekávat v polovině roku.

Kategorie: Agrotechnika

Výdrol řepky a možnosti jeho regulace

Výdrolem ozimé řepky jsou v současnosti zaplevelovány téměř všechny pozemky, kde se řepka dlouhodobě pěstuje. Hlavními důvody poměrně intenzivního zaplevelení výdrolem řepky jsou relativně vysoké výnosové ztráty (často přesahující 1000 semen/m2) a dlouhá perzistence semen řepky v půdě (i více než deset let). Informují o tom ve svém článku v...

Kategorie: Ochrana rostlin

Biofungicid získal silného partnera

Exkluzivní práva v osmnácti evropských zemích na distribuci tuzemského biofungicidu Polyversum získala nadnárodní indická společnost UPL. Přípravek je založen na mykoparazitické houbě Pythium oligandrum, v tuzemsku má registraci proti řadě houbových chorob v mnoha plodinách, z části jde o minoritní použití. Používá se ale po celém světě. Účinná látka se...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mezinárodní rok zdraví rostlin

Valné shromáždění OSN schválilo koncem roku 2018 usnesení, že rok 2020 bude Mezinárodním rokem zdraví rostlin (International Year of Plant Health; IYPH). Rostlinolékaři se tak dočkali důležitého celosvětového uznání významu péče o zdraví rostlin. Co je důvodem takového rozhodnutí, jaké akce lze u této příležitosti očekávat a jak se tato...

Kategorie: Ochrana rostlin

Přemnožení hraboše řeší více zemí

Přemnožení hraboše není jen tuzemskou záležitostí, problémy s ním mají zemědělci v dalších evropských zemích. Vyplývá to z informací, které na počátku letošního roku zveřejnil německý odborný časopis Journal of Pest Science, věnovaný ochraně rostlin, který vychází od roku 1925. Upozorňují na to ale také informace od lokálních zemědělských sdružení...

Kategorie: Ochrana rostlin

Perspektivy využití inhibitorů ureázy a inhibitorů nitrifikace

Příspěvek pro časopis Úroda zpracovaný odborníky z České zemědělské univerzity v Praze vznikl jako reakce na dotazy specialistů ze zemědělské praxe a dále na připravovaná legislativní opatření pro používání N hnojiv. Na základě řady literárních pramenů se autoři pokusili o objektivní hodnocení, i s aspektem na ochranu životního prostředí. Článek...

Kategorie: Výživa rostlin

Smart agriculture v čínském pojetí

Výzkum a technologie pro zelený rozvoj zemědělství a vesnických oblastí bylo základní heslo, pod kterým se ve dnech 11.–15. listopadu 2019 konala mezinárodní konference v Číně. Byl to již 6. ročník akce, která se pod zkratkou GLAST koná již od roku 2006. Akronym GLAST je zkratkou pro The Global Forum...

Kategorie: Ochrana rostlin

Podmínky aplikací přípravků pro snížení škod hrabošem

ÚKZÚZ zveřejnil možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení stále trvajícího kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je možná i aplikace rozhozem. Aplikace rozhozem na jednotlivých pozemcích je podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací maximálně zohledňují minimalizaci rizik...

Kategorie: Legislativa, Ochrana rostlin