Filtr

Zaměřují se také na meziplodiny

V rámci konference firem Saaten-Union CZ s. r. o. a Rapool CZ s. r. o. byl věnovaný prostor také meziplodinám. Společnost Saaten-Union může těžit z širokého programu propojujícího genetické zdroje několika firem. Jednou z nich je i P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, která se dlouhodobě zaměřuje na šlechtění meziplodin. Díky znalosti jednotlivých plodin z vlastních genetických zdrojů tak může firma Saaten-Union sestavovat kvalitní směsi meziplodin, a to pod značkou Viterra.

Kategorie: Meziplodiny

Aktuální články

Karate do polí i na zahrádku

O Karate jako insekticidním přípravku s dlouhou historií a jeho složité cestě na československá pole nám povyprávěl v minulém čísle Syninfa Ing. Michal Vokřál. Teď vám přinášíme praktická doporučení z rozhovoru s odborníkem na slovo vzatým. Doc. Jan Kazda z ČZU v Praze nám poskytl rozhovor, před jakými škůdci a...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Za úspěchem stojí šlechtění

Online konference firem Rapool CZ s. r. o. a Saaten-Union CZ s. r. o. se zaměřily na nosné odrůdy nadcházející sezóny, ale také novinky v portfoliu ozimé řepky, obilnin a meziplodin. Konference probíhala prostřednictvím TV Zemědělec.

Kategorie: Odrůdy

Na český trh přichází celosvětově první BIO multifunkční půdní prostředek ESCUBE

Brněnská firma SCITEG, a. s., vyvinula multifunkční 100% biodegradovatelné přípravky zvyšující vitalitu rostlin i za sucha, které pozitivně ovlivňují kvalitu půdy. Patentované půdní prostředky ESCUBE vyvinuté a vyráběné v České republice jsou vhodné pro ekologické zemědělství a je možné je využít i pro pěstování biopotravin. V předstihu splňují požadavky nové...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Rostlinná výroba, Zahradnictví

Pěstování kukuřice

Spolu s větším tlakem na ochranu zemědělské půdy, životního prostředí a s průběhem klimatické změny se mění také některé postupy při pěstování plodin. Především kvůli vyššímu riziku eroze je do určité míry omezeno pěstování kukuřice. K dispozici jsou ale nové technologie, které některé problémy dokáží řešit. Jejich výzkumem se zabývá...

Kategorie: Kukuřice

Protesty zemědělců v Německu trvají

Zemědělci v Německu spustili koncem ledna letošního roku sérii protestních akcí, které v různé míře trvají dosud. Poukazovali během nich na řadu věcí, sahajících od nízkých cen potravin v řetězcích přes útoky na zemědělství až po tehdy připravovaný problematický zákon o ochraně hmyzu. Připomínali také setrvalý pokles počtu německých zemědělců...

Kategorie: Významné události

Pět milionů akrů určených pro ochranu životního prostředí

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) a soukromí vlastníci půdy se spojili, aby chránili více než pět milionů akrů mokřadů, pastvin a prvotřídní zemědělské půdy, což odpovídá oblasti o velikosti New Jersey. Od října služba USDA pro ochranu přírodních zdrojů (NRCS) zaevidovala 110 tisíc akrů nově chráněného území, čímž USDA dosáhla tohoto...

Kategorie: Klima, Zemědělská politika

Jarní ječmen nesmí strádat

S ohledem na krátkou vegetační dobu jarního ječmene je výživa této plodiny rozhodující pro její konečný výnos. U zrna zpracovávaného na slad je výživa důležitá i kvůli sladovnické jakosti. Pro zdárný vývoj potřebují rostliny všechny základní prvky. Asi nejtěžší z pohledu agronomů je určení celkové dávky dusíku i kvůli povětrnostním...

Kategorie: Agrotechnika, Obilniny, Výživa rostlin

Možnosti zlepšení polní vzcházivosti a výnosu řepky ošetřením osiva

V tříletých maloparcelkových polních pokusech realizovaných na Výzkumné stanici Červený Újezd Praha-západ byl sledován vliv stimulace osiva řepky na polní vzcházivost a výnos semen. Ve čtyřech opakováních ověřovali odborníci z České zemědělské univerzity použití přírodního stimulátoru růstu AG 070 Seed a látky poutající vodu Aquaholder Seed. ...

Kategorie: Osivo