Filtr

Západočeské menu: především osiva

Západočeská zemědělská konference je tradičním místem prezentace novinek i stálého sortimentu firmy VP AGRO, spol. s r. o. Kořením této odborné akce jsou hosté, díky kterým se v letošním roce přítomní seznámili s variabilními aplikace v zemědělství, ale podívali se také do jinak nepřístupného Jemenu. MUDr. Tomáš Šebek zde jako chirurg na misi s Lékaři bez hranic strávil několik týdnů nejen jako lékař, ale i pozorovatel běžného života. Z toho zemědělského zaznamenal všudypřítomnou kontroverzní rostlinu kát (kata jedlá, latinsky Catha edulis), jejíž stimulující nebo naopak uklidňující účinky zná asi každý jemenský muž.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Aktuální články

Pomocné plodiny krmí půdu

Pěstování více plodin najednou na jednom pozemku není v zemědělství nic nového. Luskovinoobilné směsky se dříve běžně pěstovaly, pamětníci si možná vzpomenou i na sourež, směs pšenice a žita. Zkoušelo se také pěstování více odrůd jedné plodiny. Teprve moderní zemědělské technologie ale umožnily odstranit nedostatky těchto směsí. Nyní je možné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Půda

Chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl končí

Účinné látky chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl končí. Vyplývá to z prováděcích nařízení Evropské komise č. 2020/17 a 2020/18 z 10. ledna 2020. Látkám nebyly prodloužena registrace. Z uvedených nařízení vyplývá, že prováděcím nařízením Komise byla prodloužena doba platnosti schválení obou účinných látek do 31. ledna 2020. Členské státy mohou udělit krátkou...

Kategorie: Ochrana rostlin

Může precizní zemědělství zvýšit účinnost dusíkatých hnojiv?

Cílem precizního zemědělství je dosažení vyšší efektivity materiálových vstupů tím, že při nakládání s nimi je zohledněna půdní a výnosová variabilita zemědělského pozemku. Pro zjištění této variability jsou využívány metody dálkového průzkumu Země, z kterých lze odvodit výnosový potenciál a produkční zóny jednotlivých zemědělských pozemků využitelné pro precizní (tj. variabilní)...

Kategorie: Nezařazené

Nové nařízení o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům

Rostlinolékařskou karanténní regulaci je možné považovat za pevnou součást systému ochrany před zavlékáním škodlivých organizmů pro zemědělskou produkci, ale i životní prostředí. V domácím prostředí ji lze možná obtížně vnímat, ale již na trhu EU má zřetelné důsledky a v mezinárodních obchodních vztazích je důležitou součástí netarifních omezení přesunu nejen...

Kategorie: Ochrana rostlin

Řešení nových technik šlechtění v Evropské unii v rozvážném tempu

Jak uvedl v tiskové zprávě BIOTRIN, z. s. – spolek pro podporu a rozvoj biotechnologií, vědci i šlechtitelé volají po urychlené změně přístupu ke genové editaci, přesto bruselské instituce postupují svým „rozvážným“ tempem. V době, kdy téměř exponenciálně narůstá počet odborných článků a dalších informací o využití techniky CRISPR, rozhodla...

Kategorie: Legislativa

Úspěch s těmi správnými hybridy

Každým rokem přichází AGROFINAL, spol. s r. o., s novinkami, které významně obohacují nabídku osiv v České republice. Již 23 let úspěšně zastupuje na českém trhu francouzskou osivářskou společnost EURALIS. I v letošním roce přináší na trh širokou nabídku hybridů plodiny, jejíž nažky poskytují cenný olej zlatavé barvy a žluté...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

Jak ukazují výsledky vědeckých studií zaměřených na praktické aspekty bionomie krytonosce čtyřzubého a k. řepkového, je pravděpodobné, že bude přibývat sezón, ve kterých se první dospělci budou v řepkách objevovat dříve. Období kladení budou též začínat dříve, ale, a to je pro zemědělce velmi důležité, budou více rozvleklé. Jinak řečeno,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny