Filtr

Půda a trvalé travní porosty

Trvalé travní porosty (TTP) mají velký vliv na koloběh uhlíku v půdě, půdní biologii a přírodu celkově. Jsou nástrojem na zlepšení základních půdních vlastností, tedy zlepšení struktury půdy a tím její úrodnosti. Tyto porosty velmi významně podporují biodiverzitu půdy i pestrost krajiny. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně v celé krajině. Trvalé travní porosty jsou klimatizační jednotkou krajiny, která zlepšuje mikroklima a snižuje její chemickou zátěž.

Kategorie: Půda, Travní porosty

Aktuální články

Komonice je perspektivní pícninou

Rod Melilotus čítá asi 20 druhů, rozšířených v jižní a střední Evropě, střední a Přední Asii a v severní Africe. Na našem území se vyskytuje 6 druhů. Komonice patří k nejmladším kulturním rostlinám a největší rozšíření zaznamenala v USA, kde je využívána na seno, k pastvě i na zelené hnojení....

Kategorie: Nektarodárné biopásy, Pícniny

Vliv větrolamů na okolní zemědělskou krajinu

V rovinatých, teplých, úrodných a silným větrům vystavených oblastech České republiky se větrolamy vysazují již od 60. let 20. století, zejména na Znojemsku, Břeclavsku a Strážnicku, eventuálně na Hané. Obecně je zvyšující se zájem o problematiku větrolamů pochopitelný, jelikož dochází k novým zjištěním ve výzkumu jejich vlivu na okolní mikroklima....

Kategorie: Agrolesnictví, Ochrana rostlin

Nová choroba na klasech kukuřice

Novou chorobu kukuřice identifikovali vědci z univerzity v německém Göttingenu. Je způsobena patogenními kmeny houby Trichoderma afroharzianum, které zatím z Evropy nebyly známy. V roce 2018 způsobila choroba masivní napadení palic kukuřice na jednom poli na jihu Německa.

Kategorie: Kukuřice

Novinky v moření osiva kukuřice

Založení porostu se správnou hustotou jedinců a jejich homogenní dynamický vývoj je nutností pro vytěžení potenciálu genetiky, stanoviště i veškerých vstupů u každé plodiny. U kukuřice toto platí dvojnásob. Mladé rostliny je potřeba chránit nejen před původci chorob a škůdci, ale také před působením některých abiotických stresorů do maximální možné...

Kategorie: Komerční prezentace, Kukuřice, Osivo

Jeteloviny jako protierozní opatření

Dlouholeté zkušenosti se střídáním plodin vedly k vytvoření osevních postupů se základním kamenem v podobě rostlin z čeledi bobovitých (Fabaceae). Jejich hlavním úkolem byla produkce krmení pro hospodářská zvířata v podobě čerstvé i sušené píce. Nemalým přínosem bylo jejich využití pro přirozenou reprodukci půdní úrodnosti, a to díky bohatému kořenovému...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice

Vědci MENDELU studovali větvení stonku rostlin

Prestižní vědecký časopis Nature Communications otiskl článek, na kterém se podíleli i vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Jejich výzkum posouvá dál znalosti o rostlinných hormonech při regulaci větvení stonku. Hlubší poznání podstaty mechanizmu regulace větvení rostlin, tedy jejich architektury, na buněčné a molekulární úrovni má obrovský potenciál využití v...

Kategorie: Genetika, Luskoviny

Nabídku kukuřice představili on-line

Společnost Bayer vkročila do nové sezóny prodeje osiv kukuřice on-line konferencí. Aktuální situace s covid-19 si žádá nové přístupy, a tak kukuřičné Bayer ExpertForum proběhlo bezpečně přes obrazovky monitorů. Zástupci této společnosti představili silážní hybridy kukuřice včetně hybridů s moderní genetikou SiloEnergy, ale také materiály zrnové. V tomto segmentu nalezneme...

Kategorie: Kukuřice, Odrůdy