Filtr

Mapa potenciálu půd k dehumifikaci

V roce 2020 vznikla za podpory Ministerstva zemědělství mapa, která identifikuje půdy podle potenciálu projevu dehumifikace. Informuje o tom v novém dílu seriálu zaměřeném na půdu Ing. Tomáš Khel a kolektiv z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Celý článek je k dispozici v srpnovém vydání časopisu Úroda.

Kategorie: Půda

Aktuální články

Prezentují nejúspěšnější odrůdy

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin na výstavě Naše pole pravidelně prezentuje odrůdy ozimé řepky, které výrazným způsobem uspěly v některých typech svazových pokusů v předchozím roce. Poradci svazu vedle informací k těmto odrůdám poskytují návštěvníkům také kvalitní poradenský servis v oblasti olejnin.

Kategorie: Naše pole, Odrůdy

Tradiční ostrůvek bramborářů

Pravidelně v červenci se vyhledávaným ostrůvkem českých bramborářů stávají Velhartice. I letos uspořádala tamní šlechtitelská stanice VESA, a. s., tradiční setkání pěstitelů brambor, na němž představila vlastní odrůdové novinky i současný sortiment vyhlášených českých odrůd. Odborný program doplnily přednášky zaměřené na aktivity bramborářského svazu, aktuální stav množitelských porostů a systém...

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny

Podzimní ochrana řepky s ohledem na rezistenci k insekticidům – I. část

Potřeba ochrany řepky proti škůdcům na podzim vzrůstá. Přes zvyšující se frekvenci aplikací insekticidů dochází stále častěji ke snížení účinnosti přípravků proti škůdcům. Škodlivost jednotlivých druhů se mění. Přitom narůstá rezistence škůdců k účinným látkám insekticidů a nedostatečný sortiment registrovaných pesticidů do řepky neumožňuje dodržovat antirezistentní strategie.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Plevele jsou nemalou výzvou

Nejednomu agronomovi komplikují práci s ozimými obilninami plevele, které se stávají stále úpornějšími. Míra ošetření ozimých obilnin na podzim bývá nižší než na jaře. Nicméně je zřetelně ovlivněna počasím a vývojem plevelů – jsou-li v pokročilejších stadiích již na podzim, mohou způsobit v porostu značné problémy. Proto je potřeba jim...

Kategorie: Plevele

Zrušená povolení přípravků

Na základě údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) bylo v období 1. 6. – 30. 6. 2021 zrušeno povolení referenčních přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků uvedených v tabulce.

Kategorie: Nezařazené

Metody ochrany proti chorobám kořenů

Fakt, že pokud rostlina nemá zdravé, vitální kořeny, nelze očekávat vysoký výnos, není nic nového. Pěstitelé mají zkušenost i s tím, že chemická ochrana proti chorobám kořenů má velmi malý efekt nebo vůbec není dostupná. K dispozici jsou ale i jiné metody. Je však nutné bez výjimek ctít zásadu, že...

Kategorie: Ochrana rostlin

Čtyři stimulačně-výživové tipy pro ozimé obilniny

Doba se mění a každý zemědělec řeší daleko vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Proto je listová výživa a stimulace součástí základní agrotechniky. Moderní listová výživa není jen o živinách, ale především sofistikovaném řešení...

Kategorie: Komerční prezentace, Výživa rostlin