Porosty luskovin a jejich škůdci

Nejvýznamnější luskovinou u nás je hrách. Škůdci mohou výnosy u této plodiny dost výrazně ovlivnit. Jde především o sezóny s vhodnými podmínkami pro časné nálety a rychlý rozvoj kolonií kyjatky hrachové. U porostů určených k produkci osiva či lusků nebo semen pro lidskou výživu se stal klíčovým škůdcem zrnokaz hrachový. Podceněným škůdcem u hrachu jsou listopasi, jejich larvy.

Porosty sóje téměř pravidelně poškozuje sviluška chmelová a letos o sobě daly více vědět i housenky motýla babočky bodlákové, jehož migrace ze severní Afriky do Evropy byla zase po několika letech silnější. Bob poškozuje mšice maková, nebezpečné jsou i třásněnky a téměř neřešitelným problémem je u semenných porostů ochrana proti zrnokazu bobovému (jde o příbuzného z. hrachového). Lupina je na tom při srovnání s ostatními našimi luskovinami z hlediska poškození a ztrát na výnosech způsobovaných škůdci  o poznání lépe. Začínají se ale objevovat problémy s květilkami, larvy těchto much dokážou porosty oslabit hned v období vzcházení.

Tyto informace společně s podrobným popisem škodlivosti zmiňovaných, ale také dalších škůdců a možnosti ochrany uvádí Ing. Marek Seidenglanz z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2019).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *