Zrno jako základ energetického krmiva

Na pozemcích Zemědělského obchodního družstva Potěhy uspořádala společnost Pioneer přehlídku hybridů kukuřice spojenou s veřejnou sklizní a vyhodnocením zařazených hybridů z hlediska výnosu zrna. Vybraný segment zahrnoval hybridy od velmi raného do středně raného sortimentu. Středně pozdní portfolio zkouší firma Pioneer na lokalitách jižní Moravy. Pro rok 2023 představili zástupci této společnosti v Potěhách dvě novinky – DS1897 a P9610. Ve středně pozdním sortimentu doplňuje nové hybridy také P9911. Výnosově se v Potěhách na první pozici umístil P8888.

Společnost Pioneer každoročně do své nabídky zařazuje tři až šest nových hybridů kukuřice, které dosáhnou lepší výkonnosti a (nebo) jsou zajímavé z hlediska agronomických vlastností. Jak ale dodává Ing. Přemysl Studničný, marketingový manažer firmy Pioneer, celkovou nabídku hybridů se snaží udržovat na úrovni 25 materiálů. Pro lepší orientaci v nabídce hybridů kukuřice používá společnost Pioneer označení Milk Power, Energy Power a Optimum AQUAmax. První označení zahrnuje hybridy, které splňují předpoklady pro produkci vysoce kvalitních siláží určených pro dojnice pro zvýšení mléčné a masné užitkovosti skotu. Logo Energy Power dostávají energetické silážní hybridy vhodné pro bioplynové stanice a označení Optimum AQUAmax informuje o hybridech, jež lépe odolávají stresu ze sucha.

„O kukuřici se snažíme mluvit jako zdroji energetického krmiva, kde základem je zrno,“ zdůraznil v rámci odborné polní akce regionální zástupce společnosti Pioneer Ing. Jan Bosák s tím, že šlechtění společnosti Pioneer se právě na vysoký výnos zrna soustředí.

První novinkou v sortimentu je hybrid DS1897B (FAO 270 S). Podle Ing. Jana Bosáka, regionálního zástupce společnosti Pioneer, jde o podařený materiál, který budou prodávat zejména na silážní účely. Disponuje mohutnými rostlinami s velmi dobrým podílem zrna a vysokým výnosem silážní hmoty. Jako tříliniový hybrid zajišťuje podle řečníka také vysokou plasticitu.

Letos prvním rokem v prodeji je také hybrid P9610 (FAO 320 S/340 Z), který dosahuje výborné výsledky v siláži i zrnu. V rámci zkoušek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (2019 až 2020) obsadil jak v hodnocení zrna, tak silážní hmoty druhé místo, v obou případech se 105 % na kontrolní odrůdy (středně pozdní sortiment). Označen je logem Optimum AQUAmax.

Za zmínku jistě stojí i hybrid P8888 (FAO 290 S), nejprodávanější materiál v nabídce kukuřice společnosti Pioneer v loňském roce. Tento hybrid nese hned tři loga – Milk Power, Energy Power a také TOP hybrid rané kategorie. Zásluhy nemá zadarmo – v Potěhách obsadil při sklizni pokusů první místo ve výnosu zrna. Při přepočtu na 14% sušinu dosáhl 14,04 t/ha. Podle Ing. Studničného je doporučován ale zejména na silážní účely, kde dokáže poskytnout vynikající výnosy (103 % na kontrolní odrůdy, ÚKZÚZ 2019–2020). Marketingový manažer vyzdvihl také poměrně dobrou plasticitu hybridu s velmi dobrou reakcí na intenzivní agrotechniku.

Jako o velmi zajímavém hybridu hovořil Ing. Studničný i v souvislosti s P8834 (FAO 280 S/270 Z), který v rámci tuzemských odrůdových pokusů z dvaceti zkoušených hybridů rané kategorie dosáhl nejvyššího výnosu zrna – 103,2 % na kontroly při nízké sklizňové vlhkosti 23,5 % (ÚKZÚZ 2019–2020). Velmi dobré výsledky dosahuje i v případě využití na siláž s vysokým podílem zrna a škrobu. Logo Optimum AQUAmax dokladuje ou tohoto hybridu zvýšenou odolnost vůči stresu ze sucha.

Více informací k polní odborné akci společnosti Pioneer přinese týdeník Zemědělec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *