Změny a novinky napříč portfoliem

Společnost Adama CZ s. r. o. představila v rámci zemědělské výstavy Naše pole celou řadu novinek na ochranu rostlin. Některé sortiment obohacují, jiné nalézají místo po přípravcích, které musely nabídku opustit.

Jednou ze stěžejních novinek letošního roku je herbicid do kukuřice Nikita, který obsahuje tři prověřené účinné látky (dicamba 312,5 g/kg, mesotrione 150 g/kg a nicosulfuron 100 g/kg). Aplikuje se v dávce 400 g/ha. Právě aplikační dávka se kvůli množství účinné látky nicosulfuron musela snížit (EU povoluje maximálně 40 g/ha/rok) z původně registrovaných 600 g/ha na zmiňovaných 400 g/ha. Nikita je tak podle Ing. Bronislava Koubka, regionálního manažera firmy Adama, silným postemergentním herbicidem, ale v povolené dávce má nižší půdní účinnost. Produkt proto v doporučení firmy Adama doplňuje v tank-mixu například Sulcotrek (sulcotrione 173 g/l a terbuthylazine 327 g/l) v dávce 1 l/ha, vzhledem k WG formulaci Nikity se přidává i 1 l/ha smáčedla olejovitého typu. Při časně postemergentní aplikaci představuje tato kombinace podle řečníka kompletní řešení plevelů v kukuřici včetně ježatky kuří nohy. Pět účinných látek si ale nese veškerá omezení při použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Novým herbicidem do obilnin (jarní ječmen, ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimé tritikale) je Tomigan XL (florasulam 2,5 g/l a fluroxypyr 100 g/l), přípravek, který by se měl podle Ing. Koubka používat na časné jarní aplikace zejména v jarním ječmeni. Jde o komplexní herbicid pro jarní použití, pokrývající celé spektrum jarních plevelů, vyjma trávovitých a některých vytrvalých. Registrovaná dávka je 0,8 až 1,5 l/ha, běžný stav plevelů by podle zástupce firmy Adama měla postihnout standardní dávka 1 l/ha. Dávka 1,5 l/ha se používá při kalamitním zaplevelení nebo na „hašení“ přerostlých plevelů. Pokud se Tomigan XL využije do ozimých obilnin na jarní opravy, pak je též nutné aplikovat dávku při horní registrované hranici, doplnil řečník.

Letošní rok byl pro společnost Adama přelomový také v tom, že bylo nutné změnit fungicidní technologie obilnin s ohledem na ztrátu dvou produktů využívaných zejména pro závěrečné ošetření proti fuzariozám. Nová řešení společnost našla. Jedním z nich je širokospektrální fungicid Slape Trio (prothioconazole 53 g/l, spiroxamine 224 g/l a tebuconazole 148 g/l), který dokáže podle Ing. Koubka bojovat se všemi běžně se vyskytujícími chorobami v pšenici, žitě, tritikale a ječmeni, včetně padlí. Neumí ale pravý stéblolam. Protože Slape Trio obsahuje účinnou látku tebuconazole, tedy jeden z azolů, který bude EU v budoucnosti zakázán, v nabídce je i další řešení v podobě fungicidu Gigant. Ten obsahuje účinné látky isopyrazam (125 g/l) ze skupiny SDH inhibitorů a prothioconazole (150 g/l), což je azol “s budoucností“. Z hlediska účinných látek je produkt vyvážený (preventivní i kurativní účinek), naplňující požadavky antirezistentní strategie. Registrované použití je na choroby listového aparátu pšenice a ječmene, do pšenice je též registrovaný proti fuzariozám klasu. Podle Ing. Koubka umí choroby zastavit, navíc isopyrazam dokáže v rostlině působit až pět týdnů. Dávkování lze pro účely České republiky oproti registrovanému množství 1 l/ha snížit na 0,8 l/ha, ve fungicidních sledech lze s dávkou pracovat až do úrovně 0,6 l/ha, doporučil dále řečník. Doplnil také, že přípravek Gigant nemá omezení při použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Korekci rovněž musela firma Adama provést v sortimentu insekticidů. Oblíbený přípravek Bulldock 25 EC, který již nabídka neobsahuje, nahrazuje Dinastia (deltamethrin 50 g/l). Tento insekticid s širokou registrací spadá do klasických pyretroidů. Pro pěstitele je podle Ing. Koubka zajímavý tím, že při nejčastěji používané aplikační dávce do 0,15 l/ha nemá ohlašovací povinnost vůči včelám.

Poslední novinkou uvedenou v letošním roce na trh je Arrest Plus (karboxylovaný styren butadien kopolymer 452 g/l), pomocný prostředek určený k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát u řepky olejky, slunečnice, sóji, luskovin a lnu. „Tento produkt bude zajímavý do budoucna, protože dochází k regulaci používání glyfosátu jako předsklizňové účinné látky,“ vysvětlil Ing. Koubek s tím, že bude nutné hledat alternativy glyfosátu, které dokážou snížit sklizňové ztráty. Arest Plus se aplikuje asi čtyři až pět týdnů před sklizní v době, kdy jsou šešule ještě pružné, ale dochází k fyziologickému viditelnému zrání.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *