Zkušenosti s odrůdami řepky rezistentními proti viru TuYV

Od podzimu 2016, kdy byl poprvé zaznamenán kalamitní výskyt mšice broskvoňové (Myzus persicae) – hlavního přenašeče viru žloutenky vodnice (TuYV), do jara 2019 probíhal na katedře ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze a v diagnostických laboratořích ÚKZÚZ Olomouc monitoring výskytu viru žloutenky vodnice (TuYV) v porostech řepky na území České i Slovenské republiky. Celkem bylo otestováno téměř 6000 vzorků. Výsledky ukazují, že s množstvím mšic roste i množství viru v porostech.

Pro pokusy byly vybírány odrůdy, které mají gen rezistence vůči viru žloutenky vodnice i odrůdy, jež tento gen neobsahují. Z výsledků, které odborníci z České zemědělské univerzity v Praze a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského prezentují v časopise Úroda, je zřejmé, že v letech, kdy je tlak mšice broskvoňové vyšší, mají rezistentní odrůdy významnou roli pro tvorbu výnosu, stejně jako například pro olejnatost. Pěstitelům autoři článku doporučují pěstování deklarovaných rezistentních odrůd řepky proti TuYV, ale pro dosažení dobrého výnosu je nutné dodržovat všechny zásady ochrany proti virovým chorobám – pesticidní ochranu proti přenašečům v podzimním období a vysokou úroveň výživy (N a S) v jarním období.

Současně však odborníci zjistili, že některé odrůdy bez deklarovaného genu rezistence dosahovaly stejných nebo dokonce lepších výsledků než některé odrůdy s genem rezistence. Příkladem může být sortiment registračních pokusů ÚKZÚZ ročník 2017/2018, kde odrůda ES Cesario dosáhla nejlepšího průměrného výnosu (107 %). Výnos sedmi rezistentních odrůd se pohyboval od 96 do 105 %. Ze získaných výsledků vyplývá, že v případě výskytu viru přináší pěstování rezistentních odrůd v průměru lepší výsledky, což ale nemusí platit pro všechny rezistentní odrůdy v sortimentu. U těchto odrůd platí, že geneticky podmíněná výnosnost je také důležitá.*

Více informací přináší článek Ing. Evy Zuskové a kolektivu z České zemědělské univerzity v Praze a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu Olomouc v červencovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *