Zelená dohoda a evropská strategie bioekonomiky

Na sklonku minulého roku zveřejnila Evropská komise novou Zelenou dohodu (Green Deal). Zelená dohoda obnovuje závazek komise řešit problémy související s klimatem a životním prostředím a stanovuje jej jako stěžejní úkol této generace. Zelená dohoda je zásadním a velmi ambiciózním krokem k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Pro ekonomiku členských zemí to bude znamenat nové příležitosti, ale také možná řadu hrozeb. Předpokládá nejen zásadní změnu přístupu průmyslu a zemědělství k produkci, ale rovněž zásadní společenské změny. V každém případě je ale velkou výzvou pro výzkum a inovace.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., a Ing. Marie Kubáňková, Ph.D., ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., v příspěvku publikovaném v časopise Úroda objasňují Evropskou strategii bioekonomiky. Evropská strategie pro bioekonomiku zdůrazňuje komplexní pohled na biologické zdroje, jejich obnovitelnost, opakované použití, delší životnost a v neposlední řadě minimální nebo nulový negativní dopad na životní prostředí. Strategie vysvětluje pojem bioekonomika jako propojení těchto oblastí: zajištění bezpečnosti potravin, snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích, zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu a vytváření pracovních míst konkurenceschopnosti EU.

Evropský akční plán bioekonomiky

Akční plán Evropské strategie bioekonomiky obsahuje soubory tří hlavních opatření. První z nich usiluje o podporu řízeného přístupu k přírodním zdrojům, který respektuje ekologické limity. Je potřeba budovat a zvyšovat znalosti o bioekonomice a nástrojích pro koordinaci udržitelného využívání biomasy v rámci národních i nadnárodních politik. Další opatření jsou zaměřena na posílení a rozšíření odvětví založených na biotechnologiích podporou demonstračních řešení, tržních pobídek věnovaných na značení výrobků nebo investice do výzkumu a inovací pro rozvoj recyklovaných materiálů. Třetí soubor opatření je zaměřen na podporu rychlého rozvoje bioekonomických řešení v Evropě. V této oblasti Evropská komise plánuje podpořit strategický program rozvoje udržitelné výroby potravin, zemědělství, lesnictví a biologické výroby v oběhovém hospodářství, realizovat pilotní akce na podporu rozvoje místní bioekonomiky a podporovat vzdělávání. Bioekonomická témata budou velmi akcentována i v připravovaném programu Horizon Europe.

Více informací naleznete v Úrodě č. 5/2020 na str. 46.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *