Zdravotní stav brambor během vegetace

Průběh vegetace v roce 2018 byl i pro brambory do značné míry extrémní, ale také lokálně velmi rozdílný, takže jakékoliv zevšeobecnění je obtížné a nemusí platit stejně ve všech pěstitelských oblastech. Specifické podmínky měla ranobramborářská oblast, kde se výsadba vlivem chladného počasí opozdila a značná část porostů byla zavlažována, takže následující řádky budou věnovány především tradičním bramborářským oblastem.

Obecně lze konstatovat, že podmínky pro vývoj porostů brambor v bramborářských oblastech byly příznivé do konce června, dále pak nastoupil přísušek lokálně přerušovaný srážkami různé intenzity, většina porostů ale trpěla suchem, které v mnoha případech zcela ukončilo vegetaci.

Průběh povětrnostních podmínek samozřejmě předurčil i výskyt škodlivých činitelů. Vážnější problémy nezpůsobily bakteriální a houbové choroby, naopak velmi častý je výskyt fyziologických poruch a vad (abiotikózy). Počasí především v první polovině vegetace přálo také škůdcům.

Rok 2018 pro pěstitele nebude příliš úspěšný, a to ani výší výnosů ani kvalitou. Nejzávažnější choroby se sice vyskytly jen v minimálním měřítku, zato ostatní škodliví činitelé, kteří jsou spojeni především s nedostatkem vláhy pro brambory v rozhodujícím obdobím vegetace, mohl pěstitel na nezavlažovaných pozemcích ovlivnit jen v malé míře. Lze očekávat i problematické skladování a obtíže při třídění hlíz pro expedici.*

 

Ing. Ervín Hausvater, CSc.

Ing. Petr Doležal, Ph.D.

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 10/2018.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *