Zazněly nové poznatky z výzkumu

Letošní zima je jako celek teplotně nadnormální, srážkově se jeví jako normální. Znamená to, že se sice nasytila horní vrstva půdy vodou, ale vysoké teploty a slunné dny stojí za vyšším výparem, tedy i zvýšeným rizikem suchého jara.

Srážky jsou i hlavním tématem výživy rostlin. V důsledku sucha se uvolňování živin mineralizací posouvalo v loňském roce až do počátku podzimu a zásoby minerálního dusíku v půdě byly nejvyšší v posledních letech. Hlavní roli diskusí přejímá také samotná půda, která má nezastupitelnou úlohu jako rezervoár vody. Právě její povrchová struktura důležitá z hlediska zasakování vody je ve špatné kondici. Z jiného soudku je již ochrana rostlin, kterou komplikují rezistence škodlivých organismů.

Tyto informace zazněly v rámci tradičního semináře Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky pořádaného odborníky z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV). Ředitel ústavu Ing. Jiban Kumar, Ph.D., který účastníky odborné akce přivítal, připomněl zejména obsáhlé internetové stránky VÚRV, kde lze nalézt mnoho užitečných informací počínaje aktualitami, dále metodiky a technologie pro praxi, odborné prezentace a mnohé další.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec (11/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *