Zatočte s pleveli v řepce

Maximum asimilátů mohou do generativních orgánů ukládat pouze takové rostliny řepky, které nemusejí svádět boj o živiny, vodu a prostor s konkurujícími plevelnými rostlinami. Kvalitní herbicidní ošetření řepky tak představuje jeden ze základních pilířů optimálního založení porostu řepky olejky a jeho následného vývoje. Pravý čas pro aplikaci Brasan Teridox Packu.

Řepka dokáže velmi silně konkurovat plevelům na poli ve vyšších vývojových fázích. Na počátku jejího vývoje ji musíme zvýhodnit potlačením plevelů herbicidy. S rozvojem pěstování a frekventovaným zařazením řepky v osevním sledu roste tlak problematických plevelů v porostech. Mezi nejvýznamnější podzimní plevelné druhy v řepce patří penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, violky a rozrazily. Nelze opomenout také výdrol předplodiny a trvalé plevele. V případě, že porost není herbicidně ošetřen, nedochází pouze k vývojové a následně výnosové depresi řepky vlivem kompetice o vodu, živiny nebo prostor. Dojde-li k dokončení vývojového cyklu plevelů, je tím obnovena nebo dokonce posílena jejich půdní semenná zásoba. Herbicidním ošetřením je potřeba potlačit také plevele, u kterých škodlivost vzrůstá až zjara, kdy dochází k jejich prodlužovacímu růstu. Do této skupiny patří především svízel přítula, heřmánkovité plevele, úhorník mnohodílný, chrpa modrá a mák vlčí. Mezi vůbec nejškodlivější plevelný druh v porostech řepky je řazen svízel přítula, u kterého pouhá 0,5–1 rostlina na m2 již překračuje práh škodlivosti. V současné době jsou všechny pozemky tímto plevelem zasaženy.

Nejen samotná kompetice o zdroje mezi řepkou a pleveli má zásadní vliv na sklizeň. Svojí přítomností komplikují plevele průběh sklizně v podobě problémů s mechanizací. Pokud není zakročeno desikačním ošetřením v tomto porostu, mají vybrané plevele vliv na nežádoucí navýšení vlhkosti sklízeného produktu a jeho čistotu. Nelze také opomenout skutečnost, že mezi vyjmenovanými plevelnými druhy se vyskytují plevele z čeledi brukvovitých, jež jsou hostitelskými rostlinami pro mnohé choroby, které nám později mohou infikovat pěstovanou řepku. Na těchto rostlinách může svůj vývojový cyklus dokončit například Plasmodiophora brassicae. Přerušení vývojového cyklu likvidací hostitele představuje jeden z hlavních bodů ve strategii boje s tímto patogenem.

Herbicidní ošetření řepky tak reprezentuje jeden ze základních pilířů optimálního založení porostu řepky a jeho následného vývoje. Vzhledem ke spektru škodících plevelů je důležité zvolit selektivní herbicid s reziduálním působením a tudíž déle působící ochranou. Velký problém posledních let a především loňského roku představovoval průběh počasí během setí i raného vývoje řepky. Pokud je to možné, je optimální skloubit aplikaci herbicidu se setím a aplikovat v těsném závěsu podle aktuální spolehlivější předpovědi počasí. Preemergentní aplikací dochází k likvidaci plevelů již během fáze klíčení a tím k úplné eliminaci případné kompetice. Neposlední výhoda preemergentní aplikace s sebou nese také možnost zasáhnout široké spektrum plevelů.

Penízek rolní v řepce

 

Právě za tímto účelem společnost Syngenta i v roce 2015 nabízí již osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci v řepce. Tento balíček poskytuje ošetření na 10 hektarů řepky. Obsahuje 15 litrů přípravku Brasan a pět litrů připravku Teridox. Přípravek Brasan obsahuje dvě účinné látky – dimetachlor v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Byl speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak s pleveli dvouděložnými, především brukvovitými. V kombinaci s účinnou látkou clomazone poskytuje Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní atd. Přípravek Teridox obsahuje účinnou látku dimetachlor (500 g/l). Jeho předností je vysoký stupeň tolerance ke všem odrůdám řepky.

Dalším prostředkem k preemergentnímu ošetření řepky herbicidy může být také balíček Teridox Command Pack, který je navíc zcela bez omezení. Lze jej tedy použít i v ochranných pásmech zdrojů pozemních vod.

Společnost Syngenta nabízí kompletní technologii pro pěstování řepky. Výběr začíná nabídkou kvalitních liniových a hybridních odrůd řepky s možností výběru pro všechny pěstební podmínky. Pokračuje přes ochranu a regulaci až po předsklizňové ošetření řepky přípravkem Reglone. Herbicidní ošetření připravky Brasan a Teridox zajistí bezproblemové založení kvalitního porostu řepky olejky, který bude mít předpoklad pro nadprůměrný výnos.

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta Czech s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *