Zastoupení hybridů na polích roste

V následujících letech bude nejen zemědělství ovlivňovat několik důležitých faktorů, v první řadě zejména celosvětová rostoucí životní úroveň a vývoj klimatu. Předpokládá se, že během století vzroste průměrná roční teplota v České republice o dva stupně Celsia, letní srážky poklesnou a naopak zimní se zvýší.

Jak uvedl jednatel firmy Saaten-Union CZ a OleoBras Ing. Marian Špunar, jmenované společnosti se snaží klimatickým změnám čelit bohatou šlechtitelskou činností. Hodnotí a selektují odrůdy podle odolnosti vůči stresu, poléhání, chorobám, dále podle vitality, zimovzdornosti a mnoha dalších znaků.
Při příležitosti výročí deseti let od založení společnosti Saaten-Union CZ a mezinárodních agrárních veletrhů v Brně se konala konference společnosti Saaten-Union CZ, s. r. o., a OleoBras, s. r. o., na téma S hybridy vpřed.
Zahraniční host, produktový manažer firmy Rapool-Ring GmbH Dr. Herbert Jenrich, hovořil o hybridech řepky pro střední a východní Evropu. Upozornil, že přednost nově vyšlechtěných hybridů nespočívá ve vysokém výnosu, ale především ve vysoké odolnosti a výnosové stabilitě.
Jak dále řekl, němečtí odborníci se zabývají šlechtěním hybridní řepky již dvacet let. Od roku 1998 roste plocha hybridní ozimé řepky a v současné době se v Německu pohybuje na úrovni 58 %. „Téměř ve všech zemích Evropy se hybridy vyznačují vyšším výnosem, mohutným kořenovým systémem, vitalitou a vysokou schopností větvení. Především ve střední Evropě se hybridy osvědčují, protože dobře snáší stresové podmínky, dokáží zastínit pozemek a nedochází tak k neproduktivnímu výparu vody. Vykazují i vysokou adaptabilitu různým stanovištím,“ vysvětlil oblibu pěstování hybridů Dr. Jenrich.

Novinky v sortimentu řepky

Ze sortimentu odrůd řepky představil produktový manažer společnosti OleoBras Bc. Pavel Stárek ty nejnovější a nejzajímavější.
Restaurovaný hybrid ozimé řepky Hornet se v loňském roce stal nejvýnosnějším materiálem jak v poloprovozních pokusech, tak v praxi. Hodí se pro střední, středně pozdní a pozdní termíny setí. Vyznačuje se mimořádně vysokým výnosem oleje z hektaru.
Na jaře roku 2008 byly nově zaregistrovány tři odrůdy ozimé řepky. Středně raný restaurovaný hybrid Rohan je podle Bc. Stárka určen pro kontinentální podmínky pěstování. Rostliny tvoří nízký až středně vysoký porost s velkou odolností proti poléhání. Disponuje stabilně vysokým výnosem semen a velmi vysokým výnosem oleje z hektaru. Vyznačuje se dobrým zdravotním stavem, zimovzdorností, výraznou tolerancí k přísuškům, rychlým počátečním vývojem a jarní regenerací. „Rohan je nenáročný, může se pěstovat extenzivně, ale velmi dobře reaguje na intenzitu. Hodí se do všech výrobních typů pro střední až středně pozdní termín setí,“ vysvětlil Bc. Stárek.
Druhou novinkou letošního jara je polopozdní vitální hybrid nové generace Sitro. Jak uvedl Bc. Stárek, stal se nejvýnosnějším materiálem registračního řízení ÚKZUZ (2005 – 2007). „Výkon hybridu nad 140 % v jednotlivých zkušebních lokalitách ve sklizni 2007 nebyl v loňském roce výjimkou a výnosem 7 t/ha spíše připomíná výnos pšenice,“ upozornil Bc. Stárek. Sitro je plastický hybrid pro rozdílné agroekologické pěstování. Vyznačuje se velmi vysokým výnosem semen a oleje z hektaru. „V regionu středních Čech bylo možné Sitro pozorovat již v loňské podzimní vegetaci. Pěstitelé pozitivně hodnotili tento materiál z důvodu rovnoměrného vzcházení, zapojení porostu a mohutnosti kořenového systému. Tento hybrid vstupoval do zimy dobře urostlý a výborně zatažený do země,“ upozornil Bc. Stárek. Sitro dokáže dobře přezimovat, je odolné vůči přísuškům a má bezproblémový obsah glukosinolátů. Tento materiál je vhodný především pro intenzivní pěstování.
Středně raná univerzální liniová odrůda ozimé řepky Asgard zakončuje trojlístek nových registrací této plodiny. Vyznačuje se vysokým výnosem semen a oleje z hektaru ve všech oblastech pěstování. „Kvalita oleje je velmi dobrá, protože má nejnižší obsah glukosinolátů v sortimentu registrovaných odrůd,“ zhodnotil produktový manažer. Rostliny tvoří krátký a kompaktní porost s vysokou odolností proti poléhání. Materiál dokáže efektivně větvit, čímž se snižuje neproduktivní výpar.
„Asgard je adaptabilní odrůda s dobrou reakcí na intenzivní i extenzivní způsob pěstování. Vzhledem k ranému zrání je tento materiál vhodný i do přísuškových lokalit. Díky těmto vlastnostem je tato nová liniová řepka předurčena pro celou Českou republiku,“ dodal Bc. Stárek.

Novinky i ověřené odrůdy

S novinkami, ale i ověřenými odrůdami v sortimentu společnosti Saaten-Union seznámil posluchače produktový manažer Ing. Luděk Novotný. V loňském roce přišla na trh nová výnosná odrůda ozimé pšenice Mulan. „Tato odrůda je první registrovaný hexaploidní dihaploid v ČR. Jde o mrazuvzdorný, zdravý materiál se špičkovým výnosem zrna v pekařské kvalitě A. Velmi dobře se vyrovnává s přísušky v závěru vegetace,“ komentoval Ing. Novotný. Vyznačuje se odolností proti všem významným chorobám a lze ji využít i v obilním sledu pšenice – pšenice, ječmen – pšenice. „Přestože odrůda Mulan není hybrid, dobře odolává stresům a hodí se do všech výrobních oblastí pěstování pšenice ozimé,“ dodal produktový manažer.
Novinkou letošního roku je první hybridní odrůda pšenice ozimé Hymack s vysokým výnosem zrna v pekařské kvalitě A. „Hybridní ozimou pšenicí Hymack se šlechtitelům podařilo prolomit negativní korelaci mezi výnosem a pekařskou kvalitou,“ sdělil Ing. Novotný. Vyznačuje se velmi dobrým zdravotním stavem a zimuvzdorností. Charakteristická je jeho odolnost vůči poléhání i přesto, že jde o polopozdní hybrid vyššího vzrůstu. Vykazuje toleranci ke stresovým faktorům, jako jsou přísušky, vlhko či těžké půdy. Má mohutný kořenový systém a širší listovou základnu.
„Někteří zemědělci si hybridní pšenici vyzkoušeli pěstovat na několika hektarech. Většinou zvolili standardní přístup jako ke konvenčním odrůdám a možná nebyli úplně spokojeni,“ uvedl dále. Podle Novotného je potřeba dobře připravit pozemek a pohlídat škůdce, protože se vysévá pouze 60 – 80 kg osiva/ha.
Třetím rokem registračních zkoušek prochází odrůda ozimé pšenice Bagou. Jde o raný materiál s roztékavým lepkem s využitím pro krmné účely a jako keksová odrůda s využitím na výrobu oplatků. Rostliny dorůstají délky pouze 80 centimetrů (jsou nejmenší v raném sortimentu odrůd jakosti C). Ing. Novotný zdůraznil, že Bagou poskytuje stabilní výnosy zrna ve všech výrobních oblastech a je mimořádně odolný vůči poléhání.

Každý si vybere

Novinkou roku 2008 v sortimentu ozimých ječmenů je poloraná odrůda Laverda s časným naléváním zrna a velkou HTS. Podle Ing. Novotného dosahuje vysokého a stabilního výnosu (až 85 % předního zrna). Vykazuje výborný zdravotní stav a odolnost proti poléhání. Pro svou ranost se hodí do všech pěstebních oblastí a zvládá velmi dobře i ty přísuškové.
Třetí rok státních zkoušek končí šestiřadý ozimý ječmen Wendy. Podle Ing. Novotného jde o nejranější odrůdu ( jeden den před Laverdou) s velmi vysokým výnosem. „Tento materiál doplní sortiment odrůd pro rané a přísuškové oblasti,“ upřesnil.
„Na jaře roku 2008 bylo zaregistrováno ozimé tritikale Hortenso s výborným výnosem zrna pšeničného typu,“ řekl Ing. Novotný. Disponuje znamenitým zdravotním stavem, vysokou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností. Hortenso je plastická odrůda vhodná pro extenzivní i intenzivní technologie pěstování.
V nabídce hybridů ozimého žita si pěstitelé mohou vybrat pro střední a extenzivnější způsob pěstování hybrid Fugato, nebo pro střední a intenzivní novinku loňského roku hybrid Askari. Cílem šlechtění materiálů z nové generace je podle Ing. Novotného vysoký výnos, vyšší tvorba pylu a větší prášivost, a tím omezení rizika tvorby námele.

Klíčové informace
 Hybridy přinášejí řešení pěstování v horších klimatických podmínkách.
 Hybridní ozimou pšenicí Hymack se šlechtitelům podařilo prolomit negativní korelaci mezi výnosem a pekařskou kvalitou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *