Západočeské menu: především osiva

Západočeská zemědělská konference je tradičním místem prezentace novinek i stálého sortimentu firmy VP AGRO, spol. s r. o. Kořením této odborné akce jsou hosté, díky kterým se v letošním roce přítomní seznámili s variabilními aplikacemi v zemědělství, ale podívali se také do jinak nepřístupného Jemenu. MUDr. Tomáš Šebek zde jako chirurg na misi s Lékaři bez hranic strávil několik týdnů nejen jako lékař, ale i pozorovatel běžného života. Z toho zemědělského zaznamenal všudypřítomnou kontroverzní rostlinu kát (kata jedlá, latinsky Catha edulis), jejíž stimulující nebo naopak uklidňující účinky zná asi každý jemenský muž.

Další významný host, Daniel Kloke, Sales and Marketing manager for Cereals & Soybeans, RAGT Německo, připomněl již stoletou historii firmy RAGT. Odrůdou století nazval ozimou pšenici RGT Reform, která stojí i za rostoucím podílem firmy na trhu. Podle Daniela Kloke je její úspěch dán balíčkem vlastností žádaných pěstiteli, tedy vysokým výnosem, kvalitou, odolností vůči poléhání i mrazuvzdorností. V letošním roce přichází novinka v sortimentu ozimé pšenice firmy VP Agro RGT Depot, která přináší také zajímavé vlastnosti. Jak informoval zástupce společnosti RAGT, jde o klasickou klasovou odrůdu s vysokou a stabilní HTZ, vysokými výnosy, velmi dobrou odolností proti suchu, poléhání, zimovzdornost má také podle řečníka na vysoké úrovni. Vyznačuje se též velmi dobrou odolností proti chorobám, což potvrzují čtyřleté německé výnosy v neošetřené variantě, řečník upozornil také na vysoké pádové číslo. Při porovnání odrůd RGT Reform a RGT Depot je zřejmé, že RGT Reform tvoří výnos hustotou porostu, zatímco RGT Depot je klasová odrůda. A jak připomněl Danile Kloke, strategie zvyšování jistoty výnosu právě na výsevu odlišných odrůd stojí.

Příslibem rozšíření portfolia firmy VP Agro o osinaté ozimé pšenice je francouzská odrůda RGT Venezio (A), která je prozatím v množení. Podle Ing. Karla Sýkory, Ph.D., zodpovědného ve firmě VP Agro za podporu prodeje a poradenství v Západočeském kraji, jde o poloranou krátkou nepoléhavou odrůdu s vysokou HTZ.

Z ostatních obilnin přináší společnost VP Agro novinky v portfoliu ozimého ječmene, a to dvouřadou odrůdu Newton, i jarního ječmene – RGT Asteroid.

V tuzemsku nově registrovaný polopozdní hybrid Absolut je  přírůstkem sortimentu ozimé řepky. Z hodnocení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského je zřejmé, že jde o odrůdu s vysokým výnosem, dobrou odolností k poléhání a střední odolností ke sledovaným chorobám (jako středně odolná až odolná je odrůda hodnocena proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých). Jak Ing. Petr Shejbal, vedoucí oddělení osiv obilnin a řepky společnosti VP Agro, doplnil, Absolut disponuje genem rezistence TuYV i genem RLM7 a geneticky podmíněnou odolností vůči pukání šešulí.

Konference zacílila vedle odrůd také na přípravky na ochranu rostlin. RNDr. Aleš Kuthan, CSc., zástupce společnosti VP Agro, představil nově registrovaný biofungicid Xilon GR (Trichoderma asperellum kmen T34) s účinkem proti široké škále houbových chorob poškozujících rostliny z půdy. V současné době je registrován do slunečnice, sóji (hlízenka obecná) a kukuřice (fuzariózy). Registrace se bude dále rozšiřovat.*

Další informace přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *