Zaměřili se na výnos i kvalitu

Společnost Agrofinal spol. s r. o. ve spolupráci se zemědělským podnikem Tagros a. s. uspořádaly v Troubelicích polní den Demo parku Agrofinal, zaměřený na kukuřici. Největší pozornost patřila trojici hybridů zařazených do Ligy výnosných, tedy materiálům ES Joker, ES Bond a ES Faraday. Mezi důležité novinky prezentované v Troubelicích se řadí ES Katmandu, ES Islander a ES Locomotive. V letošním roce bylo do pokusu zařazeno celkem třicet tři hybridů kukuřice v rozmezí FAO od 200 do 310, zhruba třetina z nich s tuzemskou registrací, která je pro zákazníka při volbě materiálu klíčová.

Společnost Agrofinal je mezi pěstiteli známa již více než dvacet pět let. Jejím cílem je podle jednatelky této firmy Ing. Henrietty Dolinské hledat a předávat zákazníkům nejvyšší potenciál odrůd kukuřice, slunečnice, sóji a řepky olejky s cílem zajistit pěstitelům co nejvyšší výnosy a optimální ekonomické výsledky. K nabídce odrůd patří i profesionální poradenské služby, které firma Agrofinal poskytuje od zasetí až po sklizeň.

ES Joker (FAO 250 S/240 Z), ES Bond (FAO 260 S/250 Z) a ES Faraday (FAO 310 S/300 Z) je trojice hybridů, které se dostaly do výběru nejlepších materiálů s logem Liga výnosných.

ES Joker získal v roce 2020 tuzemskou registraci v silážním segmentu. Využitelný je vedle siláže pro skot také pro bioplynové stanice a lze jej pěstovat i na zrno. „Na Kladensku, kde byl již zaveden do předprodeje v roce 2020, byl velmi úspěšný, dosahoval vysokých výnosů ekonomického zrna, a to především díky nízké vlhkosti zrna,“ zdůraznil Ing. Jiří Kratochvíl, obchodní manažer společnosti Agrofinal pro Moravu. Půjde o jednoho z nástupců ES Newmilk, který byl nejprodávanějším silážním hybridem této firmy.

Na základě zkušeností ze zahraničí vstoupil do Ligy výnosných také ES Bond (FAO 260 S/250 Z), který má výjimečné výsledky zejména v Bavorsku, Sasku a Polsku. V Německu je jedním z nejprodávanějších hybridů raného sortimentu a také v České republice byl v letošním roce velmi žádaný, uvedl obchodní ředitel společnosti Agrofinal Milan Spurný. Doporučení u tohoto materiálu směřuje k pěstování na siláž pro bioplynové stanice a vysokoužitkové chovy, okrajověji i na zrno. Jeho předností je velmi rychlý start na jaře. Velmi dobře se dokáže vypořádat s nepříznivými chladnými podmínkami i přísušky. Snáší dobře pěstování i na velmi výhřevných půdách, zvláště na písčitých propustnějších, ale také na zamokřených.

Univerzálním materiálem pro pěstování na zrno, siláž i pro bioplynové stanice je hybrid ES Faraday (FAO 310 S/300 Z). Miroslav Střítecký, obchodní zástupce společnosti Agrofinal, u tohoto hybridu upozornil na vysoké, velmi dobře olistěné rostliny s velmi dobrým zdravotním stavem a silným stay green efektem. ES Faraday nese známku Roots Power, má tedy lépe vyvinutý kořenový sytém, vyšší stabilitu rostlin i lepší odolnost vůči stresovým faktorům. V závěru vegetace vykazuje podle Miroslava Stříteckého velmi rychlý dry down efekt zajišťující sklizeň zrna s nízkou vlhkostí. Hybrid je zařazen také v systému FERTCORN.

Informace k dalším hybridům a průběhu polní odborné akce přinese týdeník Zemědělec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *