Zaměří se na tuzemskou praxi i mezinárodní význam

Pozici ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., zastává od 12. září 2017 Ing. Jiban Kumar, Ph.D. Zeptali jsme se ho, jakým směrem chce působení ústavu orientovat a zda připravuje nějaké zásadní změny. Kromě jiného plánuje posílit mezinárodní význam ústavu, ale také využít místní výzkumné stanice pro agronomické poradenství.

Plánujete nějaké změny?
Se změnami jsem začal již na své bývalé pozici. Pět let jsem působil jako náměstek pro výzkum. Už tehdy došlo v ústavu k systémovým změnám. Ustanovili jsme tři základní směry výzkumu. Jsou jimi Systém udržitelného obhospodařování zemědělské půdy, Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů a Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin. Vytvořili jsme tak nové uspořádání struktury ústavu, vznikl systém výzkumných týmů s definovanou náplní činností a výzkumnými vizemi. V našem ústavu, a možná i v českém zemědělském výzkumném prostoru vůbec, se jedná o něco nového. Řekli jsme si, že tyto směry je potřeba rozvíjet, protože pro ně má ústav v tuzemském prostoru know-how a personální zázemí. Tento systém běží již čtyři roky, výzkumné týmy se nyní ve své činnosti profilují a pro zajištění dalšího rozvoje nyní organizujeme mezinárodní hodnocení. Pro každý směr jsou pozváni renomovaní světoví odborníci, kteří budou výzkumné týmy hodnotit. V otázce personálních změn bych chtěl ústav zatraktivnit pro mladé kvalitní vědecké pracovníky, a to nastavením dobrého platového ohodnocení a zajímavých vědeckých programů. Základní politikou je být institucí s vysoce kvalifikovanými, dobře motivovanými, profesně strukturovanými zaměstnanci.*

Celý rozhovor si můžete přečíst v Úrodě č. 11/2017.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *