Žamberské silo slouží zemědělcům

V Žamberku najdeme silo, které od poloviny sedmdesátých let dvacátého století funguje pro zemědělské subjekty v okolí. Jeho činnost nebyla přerušena ani v okamžiku, kdy se majitelem sila stala společnost BOR, s. r. o., Choceň. V současné době se věnuje výkupu zemědělských komodit a prodeji osiv, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Společnost BOR, s. r. o., Choceň, působí na českém trhu od roku 1993. Svou činnost opírá nejen o zkušenosti získané ze svého působení v agrárním sektoru, ale i o silné zázemí svých mateřských společností. V Německu to je firma BayWa AG a v Rakousku firma Raiffeisen Ware Austria AG (RWA Wien). Na počátku se společnost BOR věnovala nabídce krmiv a také obchodu se zemědělskými komoditami. Postupně se ale nabídka služeb pro zemědělce začala rozšiřovat. V současné době je společnost BOR známá ve všech regionech, i když s ohledem na sídlo společnosti v Pardubickém kraji asi nejsilnější zastoupení má právě v tomto regionu. Nabídka choceňské společnosti se postupně rozšířila na výrobu a prodej osiv, přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.

Kompletně vybavený sklad

Společnost BOR se od začátku devadesátých let minulého století rozvíjela a jedním z výrazných kroků bylo pořízení v roce 1999 sila v Žamberku. Jak připomněla Michaela Patočková, která je vedoucí tohoto sila, zařízení bylo postaveno v roce 1974. Až doposud plní silo svoje původní poslání, což je výkup merkantilu. Najdeme zde posklizňovou linku, která umožňuje čištění sklizených komodit a také jejich případné dosoušení. Silo má kapacitu 20 tisíc tun a velkou výhodu v podobě vlastní železniční vlečky. V případě potřeby tak není problém kompletovat ucelené vlaky pro odvoz zboží. Součástí areálu jsou i halové sklady s kapacitou asi 6000 tun merkantilu. Většinou jsou tyto prostory určeny pro uskladnění ozimé řepky.

Pro výrobu osiv

Silo v Žamberku není ale jediné, které má společnost BOR k dispozici. Silo najdeme také v Noutonicích, kde je také sklad hnojiv. Další skladovací kapacity má společnost v Chotiměři u Horšovského Týna. Obilní silo má skladovací kapacitu deset tisíc tun v šesti věžích. Podle zástupců firmy jde o investici důležitou z dlouhodobého hlediska. Součástí je také provoz výroby osiva. Čisticí stanice osiv v Chotiměři je pro společnost BOR prvním střediskem v oblasti západních Čech. Kapacita výroby osiv je tady asi 4500 tun ročně. Společnost BOR není přímo šlechtitelskou fi rmou, i když několik odrůd přímo vlastní, mnoho dalších na našem trhu zastupuje a nabízí zemědělcům.

Působnost také ve středu Čech

Zmiňovaný sklad se nachází v Noutonicích, které jsou mezi Roztoky u Prahy a Kladnem v okresu Praha-západ. Tamní silo má kapacitu deset tisíc tun pro skladování komodit a hnojiv. Pořízením sila firma významně rozšířila svou nabídku služeb při výkupu zemědělských komodit v regionu. Společnost BOR tím navázala na dlouhodobé zkušenosti se skladováním a úpravou komodit z ostatních středisek v rámci ČR. Díky stoupajícímu zájmu svých zákazníků počítá s rozsáhlou modernizací areálu a rozšířením skladovacích kapacit. Nedaleko Noutonic, konkrétně v Unhošti (okres Kladno), vlastní společnost BOR sklad přípravků na ochranu rostlin. Ten slouží jako centrální sklad pro celou Českou republiku a navíc zde momentálně probíhá výstavba nové administrativní budovy.

Dopravní dostupnost

S ohledem na dopravní dostupnost vykupuje žamberské silo zemědělské komodity především z okresu Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a částečně i z okresu Svitavy. Jak potvrzuje Zdeněk Šonský, obchodní zástupce společnosti BOR, při naskladňování prostor jsou pro dodávající subjekty – zemědělce důležité dopravní náklady. Na jedné straně se promítají do konečné ceny za produkci a na straně druhé doprava během žní znamená také velmi cenný čas. Dopravní technika musí být k dispozici sklízecím mlátičkám a dlouhé dopravní vzdálenosti znamenají potřebu využití více strojů, pokud nemá mlátička stát naprázdno.

Dohodnutá cena

Vedle vzdálenosti skladu je samozřejmě důležitá výkupní cena. Ta je podle Zdeňska Šonského určována poměrně transparentně v závislosti na aktuální situaci především na zahraničních trzích. Většina partnerů z řad zemědělců spolupracuje se společností BOR na základě dlouhodobých vztahů a zkušeností. V rámci dalšího rozšíření služeb pro zemědělské podniky existuje možnost zálohového nákupu komodit. V praxi to znamená, že si zemědělec se společností BOR dohodnou cenu a množství po žních dodané komodity. Platba proběhne zálohovým způsobem formou dodávek hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin.

Skladování nejen vlastního zboží

Samotné silo je využíváno k uskladnění obilovin, konkrétně potravinářské a krmné pšenice. Dále to je krmný, ale i sladovnický ječmen a kukuřičné zrno. Jak upozornila Michaela Patočková, to, že je obilí skladováno v sile, neznamená automaticky, že je v majetku společnosti BOR. „Část dodavatelů toto zboží naskladní a má možnost se rozhodnout až později, zda ho společnosti prodá, nebo si najde jiného kupce. Jestliže se stane vlastníkem společnost BOR, nejsou v domluvené ceně započítány náklady na skladování. Naopak v případě, kdy se komodita prodá třetí osobě, účtuje si silo v Žamberku náklady na manipulaci a skladování,“ popisovala vedoucí sila. Jak již bylo uvedeno, skladovací kapacita popisovaného sila a haly představují dohromady 26 tisíc tun. Toto množství lze rozdělit na celkem patnáct válcovitých buněk a mezi nimi vznikají další prostory. Skladovat lze proto hned několik partií. Ty vznikají již při naskladnění, protože z každého dopravního prostředku, který přiváží rostlinnou komoditu, je odebírán vzorek, jenž se ve zdejší laboratoři analyzuje a určují se kvalitativní parametry. Na konci skladování tak i obchodní partner, který se rozhodne, že si zboží vezme zpět, dostane stejně kvalitní obilí, jaké do sila přivezl. Skladované komodity jsou neustále monitorovány, a to platí i o halových skladech. Především se kontroluje teplota v jednotlivých vrstvách. Vyskytne-li se vyšší teplota, signalizuje nějaký problém, který je potřeba okamžitě řešit, aby nedošlo ke znehodnocení celé partie.

Hnojiva a pesticidy

V areálu sila se nachází také sklady sloužící pro uskladnění přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Jedná se o moderní sklady, u nichž poslední úpravy probíhaly v roce 2014. „Dnes splňují všechny požadavky pro ukládání podobných látek,“ uvedl Zdeněk Šonský. Společnost BOR tak zemědělcům nabízí široký sortiment přípravků na ochranu rostlin od celé řady významných výrobců. „Nabídka pesticidů a hnojiv dotváří komplex služeb, které jsme schopni zemědělcům nabízet prakticky celoročně,“ uvedl Zdeněk Šonský s tím, že celá společnost BOR klade důraz na budování a udržování dlouhodobých dobrých vztahů se zákazníky.*

Petr Hezký

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *