Zajistěte zdravý porost až do sklizně

Rok se s rokem sešel a my se opět připravujeme na jednu z nejdůležitějších etap fungicidní ochrany – ochranu porostů obilnin v období praporcového listu. Účelem ochrany v tomto období je zajistit zdraví rostlin ideálně až do sklizně, neboť špičková ochrana proti houbovým chorobám nám přinese vynikající výnosy ve vysoké kvalitě.

Rozhodujícím faktorem při rozhodování o fungicidní ochraně je volba silného fungicidu, který dokáže ochránit efektivně proti širokému spektru chorob. Benefitem je pak dlouhodobost účinku, případně další přínosy, které může fungicid zajistit.

Fungicid Elatus™ Era

V tomto ohledu je výbornou volbou právě fungicid Elatus™ Era, nejsilnější fungicid na trhu s přednostmi, které jiné fungicidy nenabízí. Elatus Era zajišťuje kompletní ochranu listů a je zárukou nejdelší doby účinku.

Díky svému složení, účinné látce Solatenol™ v kombinaci s účinnou látkou prothiokonazole je Elatus Era mimořádně účinný proti braničnatkám a rzem, mimoto zajišťuje účinnost na kompletní spektrum listových chorob, a to nejen v obilninách, ale v zahraničí také pro široké spektrum dalších polních plodin. Díky svým jedinečným vlastnostem se stal Elatus Era novým technickým standardem mezi SDHi fungicidy.

Mezi jeho další benefity patří pozitivní vliv na fyziologický efekt, díky němuž dosahujeme dalšího navýšení výnosů.

Výsledky pokusů

V pokusech napříč Českou republikou a v zahraničí, které Syngenta každoročně provádí, se jasně ukázalo, že žádný z konkurenčních SDHi přípravků nemá tak kompletní a vysokou účinnost a ani tak dlouhodobou účinnost jako Elatus Era!

V grafu 1 je znázorněna míra účinnosti na čtyři závažné choroby ječmene – hnědou skvrnitost, rez ječnou, rynchosporiovou skvrnitost a padlí travní. Účinnost je u fungicidu Elatus Era i v době 41 dnů po aplikaci vždy excelentní!

Graf. 1 – Vliv různých variant ošetření na potlačení chorob ječmene jarního po aplikaci na praporcový list (ČR 2020, n=3), Hodnoceno 26. 6. 2020, aplikace v T3 nebyla provedena

Poznámka: Pokusy v ozimé pšenici 2020 na třech lokalitách. Napadení na neošetřené kontrole: hnědá skvrnitost 27 %, rez ječná 11,8 %, rhynchosporiová skvrnitost 5,1 %, padlí travní 6,7 %

Také u ozimé pšenice potvrdil Elatus Era i v roce 2020 svoje kvality z hlediska dlouhodobosti účinku. V grafu 2 je srovnání účinnosti Elatus Era s konkurenčními SDHi produkty na potlačení braničnatky pšeničné a DTR v termínu hodnocení 37 a 41 dnů po aplikaci. Rozdíl v míře účinnosti fungicidu Elatus Era se pohybuje v rozsahu 13–17 % ve srovnání s konkurenčními SDHi produkty.

Neošetřená kontrola, Ivanovice na Hané 8. 7. 2020

 

Metrafenone + fluxapyroxad + pyraclostrobin, Ivanovice na Hané 8. 7. 2020

Elatus Era 0,8 l/ha, Ivanovice na Hané 8. 7. 2020

Graf 2 – Dlouhodobost účinku u fungicidu Elatus Era převyšuje možnosti konkurenčních SDHi produktů také při ošetření ozimé pšenice

Zdroj: polní pokus Syngenta 2020, Česká republika, ozimá pšenice ozimá, průměr ze dvou lokalit. Poznámka: napadení na neošetřené kontrole: DTR 5 %, braničnatka pšeničná 11 %. Aplikace v BBCH 37/39

Další benefity – hospodárné využití vody, zelená listová plocha a výnos v suchých podmínkách

Účinná látka SolatenolTM obsažená v Elatusu Era přináší rostlinám další pozitiva, především optimalizaci fyziologických procesů v rostlině, která jsou patrná zejména ve stresových podmínkách (stres suchem), vliv na proces dýchání, transpiraci, oddálení stárnutí pletiv a prodloužení doby, po kterou přetrvávají pletiva zelená, avšak bez negativního vlivu na termín dozrávání a sklizně zrna. Prodloužení fotosyntetické aktivity rostlin a oddálení stárnutí pletiv se samozřejmě projeví navýšením výnosu plodiny (graf 3).

Graf 3 – Zelená listová plocha pšenice ozimé (%) a výnos (t/ha), aplikace v BBCH 37/39, polní pokusy ČR 2020

Elatus Era je jedničkou ve fungicidní ochraně obilnin. Využijte benefity, které přináší jeho aplikace pro své porosty!*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *