Zabývali se klíčovými tématy zemědělství

Minulý čtvrtek skončila v Brně dvoudenní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Hlavní pořadatel, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., uvedl, že se akce zúčastnilo více než 150 odborníků. Mezi hlavní témata, kterým se přednášející věnovali, patřilo šlechtění, rostlinolékařství, technologie pěstování rostlin a ekologie a kvalita zpracování produktů. Sborník z konference vychází na CD v Úrodě č. 12/2018.

Na úvod vystoupil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel pořádající organizace, a kromě jiného informoval, že se jejich ústav podílí na dvou významných projektech. Prvním je mezinárodní Horizon 2020, který se zabývá šlechtěním pěti druhů leguminóz. Druhým je Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin, na kterém se podílí osm výzkumných ústavů a čtyři komerční společnosti. „Pokusíme se o vnos masivnějšího genotypovacího procesu do šlechtitelské praxe,“ uvedl k tomu RNDr. Nedělník. Konstatoval také, ve vztahu ke způsobu hodnocení zemědělského výzkumu, že z pohledu transferu výsledků výzkumu do praxe je důležité, aby byly pro českého zemědělce dostupné v českém jazyce. Kritizoval zákazy některých účinných látek s tím, že jsou více motivované politicky než odborně.
Na úvod konference vystoupila ředitelka odboru Vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství Ing. Pavlína Adam, Ph.D., která kromě jiného uvedla, že z pohledu hodnocení výzkumu se budou se snažit o to, aby výzkumné organizace měly zajištěnou stabilitu a dlouhodobý rozvoj.
Ředitel kanceláře Agrární komory ČR Ing. Václav Suchan seznámil posluchače s víceletým finančním rámcem EU a tím, jakou roli v tom hraje Agrární komora ČR. Upozornil na odliv prostředků v důsledku brexitu. Kromě jiného konstatoval, že, co se týče přímých plateb, pokud by se nic nezměnilo, byla by pro ČR v dalším období vyčleněna částka menší asi o 4 %. Horší je to v Programu rozvoje venkova. Pokud by se nezměnila čísla, tak by to pro ČR mohlo, při stejné úrovni kofinancování, znamenat pokles až o 20 %.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *