Za úspěchem stojí šlechtění

Online konference firem Rapool CZ s. r. o. a Saaten-Union CZ s. r. o. se zaměřily na nosné odrůdy nadcházející sezóny, ale také novinky v portfoliu ozimé řepky, obilnin a meziplodin. Konference probíhala prostřednictvím TV Zemědělec.

Šlechtitelům Rapool se podařilo u ozimé řepky prolomit negativní korelaci mezi výnosem a kvalitou, která je známá u všech zemědělských plodin. Přínosem nových hybridů Rapool je spojení vysokých výnosů s výbornou olejnatostí a adaptabilitou v různých půdně-klimatických podmínkách. Kde lze hledat základy výnosového potenciálu? Je to rezistence proti viru žloutenky vodnice TuYV a nová rezistence proti fomě RlmS. Nabídka firmy Rapool kombinuje obě tyto rezistence.

Jako nosný materiál pro každou odrůdovou skladbu ozimé řepky uvedl Bc. Stárek z portfolia firmy Rapool hybrid Temptation, který prokazuje mimořádnou plastičnost i výkon bez ohledu na oblast pěstování a zvolený způsob vedení porostu. Zajímavou novinkou firmy Rapool pro letošní sezónu je hybrid Batis, nejúspěšnější hybrid ozimé řepky pokusů ÚKZÚZ pro SDO 2020 (126 %) a zároveň velmi úspěšný hybrid v Německu. Jak uvedl Bc. Stárek, jde o TuYV hybrid s velmi rychlým vývojem, který se velmi dobře doplňuje s Temptationem v ranosti ke sklizni. V hlavním doporučení nechybí ani v praxi úspěšný hybrid Atora. Přednášející doplnil také hybridy se specifickými vlastnostmi – Dominator s unikátní kombinací rezistence vůči TuYV a fomě RlmS, Keltor, který stále patří k nejranějším hybridům s TuYV rezistencí, nový hybrid Duplo (TuYV + gen Rlm7) vhodný i do přísudkových oblastí. Doplnil také dvojici Clearfield hybridů ozimé řepky Veritas CL a Clavier CL a hybridy odolné vůči nádorovitosti – Crome a novinku Crotora.

Ve druhé části zacílila konference na odrůdy společnosti Saaten-Union, především obilniny a meziplodiny. Ing. Luděk Novotný, produktový manažer obilnin firmy Saaten-Union, připomněl skupinu šesti odrůd ozimé pšenice patřící do generace AZOL FREE – Expo (E), Chiron (A), Centurion (A), Pirueta (A), Atuan (B) a krmná pšenice Johnson. Hovořil také o novinkách v segmentu obilnin, mezi které patří ozimá pšenice Askaban (A), šestiřadý ječmen Beckenbauer a potravinářské žito SU Arvid. Všechny tři odrůdy jsou podle řečníka registrované v České republice a v tuzemských podmínkách také prověřené.

Konference věnovala pozornost také šlechtění hybridní pšenice jako moderní a unikátní technologii, kterou žádná jiná firma kromě Saaten-Union nenabízí. Pro pěstitele hybridní pšenice připravila společnost Saaten-Union pro letošní zásev novinku Hydrock, která po tříletém registračním zkoušení obsadila v raném sortimentu první místo. „Hlavní přednosti nového hybridu se projeví v oblastech, kde se dlouhodobě daří ranějším až středně raným pšenicím, nebo tam, kde hrozí květnové a červnové sucho,“ upozornil Ing. Adam Čáslava, produktový manažer hybridních obilnin firmy Saaten-Union a meziplodin Viterra. Pěstitelům nabízí také dobrou odolnost proti chorobám a poléhání.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *