Za úspěchem podniku stojí kolektiv

V okrajové části úrodné Hané patnáct kilometrů severně od Olomouce v nadmořské výšce 228 m sídlí Zemědělské družstvo Hnojice, které v soutěži Zemědělec roku 2014 obsadilo v rámci celé České republiky třetí místo. Oceněné družstvo hospodaří na 878 hektarech zemědělské půdy a mezi jeho priority patří dobrá a poctivá práce na poli i ve stáji. Největší podíl na úspěchu podniku mají podle slov předsedy schopní a zodpovědní zaměstnanci.

V soutěži Zemědělec roku jsou porovnávány takzvané ukazatele finančního zdraví. Podnik získal titul Zemědělec roku již po druhé, v roce 2012 byl druhý. Zemědělské družstvo Hnojice získalo letos díky svým ekonomickým výsledkům hospodaření 50 tisíc korun od společnosti Alltechnolgy s. r. o. Stalo se rovněž nejúspěšnějším zemědělským družstvem roku a získalo 20 tisíc korun od společnosti Syngenta Czech s. r. o. Výsledky byly oficiálně vyhlášeny začátkem listopadu ve Slovanském domě v Praze.

 Prioritou je ideální střídání plodin

Název obce Hnojice, kde družstvo sídlí, je čistě slovanského původu. Jednoznačný význam slova Hnojice však vyvrátil jazykozpytec Vincenc Prasek, který odvozuje název obce ze staroslověnských názvů pro hrnčířskou hlínu, takzvaný gnoj a usuzuje tedy, že ve vsi bylo rozšířeno hrnčířství, od něhož ves dostala pojmenování. Podnik hospodaří na 878 ha orné půdy, z toho má pouze tři hektary luk. Na obhospodařovaných pozemcích jsou nejvíce zastoupeny středně těžké hnědozemě a nivní půdy, zbytek tvoří černozemě lužní a degradované. „Naše družstvo se zabývá klasickou rostlinnou výrobou, která tvoří 70 % všech tržeb, zbytek zaujímá živočišná výroba,“ prozradil Ing. Oldřich Heža, který je předsedou i agronomem v jedné osobě. „Osevní postup tvoří 200 ha ozimé pšenice, 220 ha jarního ječmene, 150 ha ozimé řepky, 200 ha cukrovky, kterou dodáváme do cukrovarů v Prosenicích a Litovli. Zbytek tvoří krmné plodiny, z toho 60 ha kukuřice na siláž a 50 ha vojtěšky na senáž,“ řekl Ing. Heža. Vysvětlil také, že osevní postup je sestaven tak, aby docházelo k ideálnímu střídání plodin, což pomáhá snižovat náklady jak na přípravu půdy a hnojení, tak na ochranu rostlin. Právě osevní postup je v Hnojicích základem pro dosažení vysokých výnosů a kvality potravinářské pšenice a sladovnického ječmene.

Odchov telat probíhá v boxech ze slámy

„V rámci živočišné výroby máme uzavřený obrat stáda holštýnského skotu. Původně jsme chovali červenostrakatý skot, který jsme překřížili během deseti let na holštýnský,“ vysvětlil Ing. Heža. Průměrný stav skotu činí 450 kusů, z toho je 250 dojnic, 130 jalovic a přibližně sedmdesát telat do šesti měsíců. Odchov telat do dvou měsíců probíhá v individuálních boxech vytvořených z hranatých balíků slámy, které se v Hnojicích velmi osvědčily. „Býčky do sedmdesáti kilogramů prodáváme. Dojnice jsou ustájeny v lehacích boxech, ostatní kategorie zvířat jsou na hluboké podestýlce,“ shrnul předseda družstva. Denně dojí 210 krav v tandemové dojírně 2 x 10. V posledních letech dosahuje průměrná užitkovost přes deset tisíc litrů mléka na jednu dojnici. Do mlékárny Olma družstvo dodává ročně 2,3 mil. litrů mléka v Q kvalitě s obsahem 3,26 % bílkovin a 3,89 % tuku.

Klesají ceny komodit, ale rok se vydařil

„Období, kdy cenové podmínky byly na vysoké úrovni pomalu končí a všechny komodity poklesly oproti roku minulému, ať už je to ozimá pšenice nebo cukrová řepa. Opět klesá cena mléka, což mne trápí nejvíc. Vždy byla nějaká komodita nahoře, jiná dole. Teď bohužel půjde dolů všechno,“ konstatoval. „Na druhou stranu musím poděkovat Pánu Bohu, že se nám letos všechno povedlo a že i přesto že byl letošní rok komplikovaný, nemohu si na nic stěžovat. Úspěch spočívá zejména v dobrému kolektivu. Našich 28 stálých zaměstnanců odvádí poctivou práci, za kterou jsou dobře zaplaceni. Promyšlené investice a schopní zaměstnanci dovedli Zemědělské družstvo Hnojice ke třetímu místu v soutěži Zemědělec roku 2014.*

 

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *