Význam provenience osiva sóji

K rozmachu pěstování sóji u nás došlo od počátku tohoto století, nejen v důsledku zavádění kanadských odrůd, dále pak odrůd z Rakouska a Francie, ale i postupným uplatňováním nové pěstitelské technologie (časný výsev, menší rozteče řádků, využití vhodných herbicidů, opatření ke snížení sklizňových ztrát). Geneticky zlepšené odrůdy dovážené z Kanady, pocházející z provincie Québec, jsou již prošlechtěny na větší chladuvzdornost a mají v porovnání se staršími domácími odrůdami značně vyšší produkční potenciál, který pozitivně ovlivňuje řada faktorů.

Jak uvádějí Ing. Jaroslav Štranc, CSc., a kol. z firmy ZEPOR+, zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec v časopise Úroda, ze sledování pokusných i provozních porostů kanadských odrůd sóji založených v různých ekologických podmínkách a srážkově rozdílných ročnících vyplývá, že tyto odrůdy si ponechaly poměrně vysokou náročnost na vláhu. Za účelem ověření možnosti určité adaptace či spíše tolerance kanadských odrůd sóji k našim ekologickým podmínkám, hlavně k častěji se vyskytujícím přísuškům v době vegetace autoři článku sledovali jejich přesevy zakládáním porostů ve formě semenářských dílců s adekvátní pěstitelskou péčí a návaznými osivářskými opatřeními.

V závěru uvádějí, že u porostů sóji založených z přemnožených osiv nedošlo ke zhoršení jejich kondice ani výnosů. Naopak, v řadě případů, zejména ve srážkově deficitních ročnících, zaznamenali vzestupný, respektive zlepšující se trend v jejich kondici, především ve výnosech, kdy tyto porosty lépe kompenzovaly výkyvy v množství a rozdělení srážek.

Další poznatky autorů ze sledování odrůdových pokusů se sójou prokazují, že řada nových odrůd sóji evropského původu poskytuje v našich podmínkách uspokojivé a relativně stabilní výnosy a vyrovnává se tak plně odrůdám dovezeným z Kanady (v řadě případů je i předčí).

Další informace přináší článek Ing. Jaroslava Štrance, CSc., a kol. z firmy ZEPOR+, zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec v říjnovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *