Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu

Hrách setý je v České republice nejpěstovanější luskovinou, v současné době se pěstuje téměř na 30 tis. ha. Je součástí rozsáhlé čeledi Fabaceae – bobovitých a má spolu s ostatními druhy v současném systému zemědělské výroby významné postavení. Nestabilní výnosy a cenové výkyvy produkce jsou hlavními limitujícími faktory ovlivňujícími jeho větší zastoupení v osevních sledech.

Mezi rozhodující příčiny nižší výnosové jistoty patří také rozdílný stupeň odolnosti k chorobám. Chemická ochrana má jen omezenou účinnost a může se projevovat i nežádoucími účinky na životní prostředí. Přirozenější formou ochrany je šlechtění nových rezistentních forem, které mají současně i požadované hospodářské vlastnosti.

Kořenový systém hrachu má velký význam pro růst a vývoj rostlin. Mohutnost kořenové soustavy všech druhů závisí silně na podmínkách prostředí. Obecně platí, že rozhodující nároky na prostředí a zpětně pak citlivost na podmínky prostředí, jsou výrazně utvářeny vysokou úrovní agrotechniky a zpravidla také utužením půd. V zájmu pěstitelů hrachu musí být zajištěny podmínky pro dobré vzejití porostu, a také bezproblémový přechod do rychlého počátečního růstu klíčních rostlinek. Význam kvalitní agrotechniky je mnohem vyšší, než je tomu u obilnin. Luskovinám a především hrachu, který má středně mohutný kořenový systém, prospívají půdy strukturní, kypré a neutužené, s příznivým vodním a vzdušným režimem a s neutrálním pH.

Ing. Radmila Dostálová a RNDr. Michal Ondřej, CSc., z Agritec Plant Research a. s. se v článku v Úrodě věnují chorobám kořenu hrachu, fuzariovému vadnutí hrachu a kořenové spále hrachu.

Moření osiva je účinné jen u napadení klíčících a vzcházejících rostlin, v budoucnosti však bude tento způsob ochrany omezen, v současné době je pro hrách povolen přípravek Maxim XL, jehož používání by mělo skončit k 30. 6. 2021. Omezení negativního vlivu všech zmiňovaných chorob na produkci hrachu vyžaduje integrovaný přístup k pěstování této plodiny. Ten zahrnuje využívání rezistentních odrůd, ale i správné dodržování technologie pěstování. Posouzení úrovně zdravotního stavu pomocí účinných testovacích metod umožňuje výběr vhodných materiálů pro rezistentní šlechtění, tvorbu nových odrůd a pro jejich následné zavedení do pěstitelské praxe. Šlechtění na rezistenci hrachu je nejúčinnější, nejpřirozenější a nejlevnější ochranou před patogeny při pěstování rostlin.*

Více informací naleznete v Úrodě č. 5/2020 na str. 72.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *