Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice

V roce 2018 se na výši výnosů hrachu setého podílelo nejen suché počasí, ale i padlí, které na některých lokalitách poškodilo velké plochy porostů. Řešením proti jeho škodlivému výskytu je podle odborníků z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., pěstování raných odrůd, rezistentních odrůd nebo aplikace registrovaných fungicidů. Od letošního roku, kdy platí zákaz používání chemických přípravků v greeningu, je však tato poslední uvedená alternativa nemožná.

Jak vysvětlují autoři článku zveřejněném v časopise Úroda Ing. Radmila Dostálová a RNDr. Michal Ondřej, CSc., z firmy Agritec, padlí hrachu je specializovaná forma E. pisi f. sp. pisi, schopná patogeneze pouze na hrachu. Porosty napadá zpravidla v době květu a po odkvětu. K šíření houby nejvíce napomáhají suché a horké dny s teplotami nad 20–25 °C a chladná rána s vydatnou ranní rosou. Častější deště výskyt, šíření a škodlivost padlí významně snižují nebo zcela eliminují.

V České republice se šlechtění na odolnost k houbovým patogenům věnují ve vzájemné spolupráci tři organizace: Agritec Plant Research, s. r. o., Selgen, a. s., a Semo, a. s., Smržice. K realizaci úspěšného rezistentního šlechtění proti padlí jsou využívány kvalitativně odlišné zdroje rezistence, a to s vyšším výnosovým potenciálem, s vyšší hodnotou HTS, se zvýšenou odolností, respektive tolerancí proti komplexu půdních patogenů a všem ostatním chorobám (včetně viróz). Tato problematika je v současné době předmětem intenzivního snažení šlechtitelských týmů u nás i v zahraničí a jsou již získávány materiály afila typů, které se začínají přibližovat požadovaným vlastnostem. V České republice byly registrovány zatím dvě zahraniční odrůdy: Tudor a Abarth, které jsou rezistentní k padlí. V oblasti šlechtění zahradního hrachu došlo k velkému pokroku. V rámci společně řešených výzkumných projektů byly vyšlechtěny rezistentní odrůdy zahradního hrachu: Cetris, Dragon, Morris, Twinset, Johan a Cedrik. V oblasti šlechtění polního hrachu jsou k dispozici linie afila typu s rezistencí k padlí, které jsou ve zkoušení, informují autoři článku.*

Další informace naleznete v říjnovém vydání časopisu Úroda, které přináší i výnosové výsledky komerčních odrůd a šlechtitelských linií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *