Využití obsevu v ochraně hrachu proti zrnokazovi

Ochrana porostů hrachu proti zrnokazovi hrachovému není snadná a často nepřináší uspokojivé výsledky. Obtížně se stanovuje vhodný termín pro aplikaci insekticidu, neboť monitoring dospělců v porostech je obtížný. Praktickým důsledkem jsou aplikace insekticidů naslepo (profylaktické postřiky), které mají často jen nízký efekt na škůdce. Obtížně se též vybírá insekticid.

Tématem se v Úrodě č. 10/2018 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Marek Seidenglanz z Agritec Plant Research s. r. o. Připomíná, že se v praxi při ochraně nejčastěji sahá k pyretroidům (ty selhávají při teplotách nad 23 °C), neonikotinoidům nebo k jejich kombinaci. Účinnost insekticidů se zřídka vyšplhá nad 70 %.Fungující alternativní přístup by tedy nebyl jen doplňkem ke konvenčnímu přístupu, ale mohl by jej v řadě případů nahradit.
Výzkumníci proto po tři vegetační sezóny (2015–2017) hodnotili výskyty vajíček zrnokaza hrachového (Bruchus pisorum L.) a následně též semen napadených tímto škůdcem v různě strukturovaných insekticidně neošetřovaných porostech hrachu. Ve všech třech letech samice zrnokaza hrachového kladly více vajíček na rostliny ranější odrůdy Cysterski než na pozdnější odrůdu Protecta. Obsev (alespoň 6 m široký) tvořený ranou odrůdou hrachu (trap crop) lze účelně využít pro ochranu porostu pozdnější odrůdy hrachu (main crop) před napadením zrnokazem hrachovým, uzavírají výsledky výzkumu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *