Využití kapkové závlahy při pěstování brambor v podmínkách Vysočiny

Jedním z klíčových faktorů při pěstování brambor je voda. Rovnoměrné zásobování vodou během vegetace přímo ovlivňuje výši výnosu hlíz a jejich kvalitu. Ačkoliv roční úhrny srážek nemají v posledních letech výrazné výkyvy, vyznačují se nerovnoměrným rozložením. Během vegetačního období spadne většina vody v několika intenzivních srážkách. Na svažitých pozemcích nastává povrchový odtok, takže část vody není pro rostliny využitelná. Stále častěji se vyskytují přísušky, které mohou být lokální, nebo plošné. V nedávné minulosti se v suchých letech (např. 2012 a 2015) takový průběh povětrnosti projevil snížením výnosů brambor až o 40 %. Úhrny a rozložení srážek společně s naměřenými teplotami vzduchu v letošním roce tento trend potvrzují.

Tyto informace uvádí Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod (VÚB) ve svém článku v listopadovém vydání časopisu Úroda s tím, že využití závlahy je nejefektivnějším způsobem, jak eliminovat negativní dopady sucha na stabilitu produkce brambor. Vzhledem k omezeným vodním zdrojům je pro Vysočinu možným řešením využití kapkové závlahy. Technických řešení systémů kapkových závlah je celá řada. Je možné využívat hadice s různými parametry a různou dobou životnosti, od hadic pro jednu sezonu až po hadice s životností i 15 let. Také umístění hadic v porostu je několik možných způsobů.

Možnosti využití kapkové závlahy v podmínkách Vysočiny ověřovali odborníci z VÚB v letech 2016–2018 v rámci projektu NAZV č. QJ1610020. Jedním z cílů bylo ověřit vliv tohoto způsobu závlahy na výnos hlíz brambor. Polní pokusy byly provedeny na pokusné stanici VÚB ve Valečově. Na základě těchto pokusů lze podle Ing. Kasala konstatovat, že kapková závlaha vždy zvýšila výnos hlíz. Nejvyššího výnosu hlíz bylo dosaženo v roce 2018 (nejsušší vegetační období ze všech sledovaných let).*

Další informace se dočtete v listopadovém vydání časopisu Úroda (11/2018, str. 48–50).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *