Využití entomopatogenní houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin

V posledních letech vzrůstá ve světě zájem o přípravky na bázi entomopatogenních hub, a to především v důsledku omezené insekticidní ochrany proti některým škůdcům (třásněnky, molice, komáři) a vzniku tolerantních populací. Entomopatogenní houby parazitují na zástupcích všech řádů hmyzu. Běžně se vyskytují v půdě a často bývají izolovány z hmyzu. Některé z nich mohou také endofyticky kolonizovat rostliny nebo působit mykoparaziticky proti fytopatogenním houbám. V biologické ochraně proti hmyzím škůdcům jsou nejčastěji využívány rody Beauveria, Isaria, Metarhizium a Lecanicillium.

Z článku Ing. Jiřího Havla, CSc., z OSEVY vývoj a výzkum s. r. o., provozovna Opava a Mgr. Elišky Ondráčkové z Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk se například dozvíte, že k biologické ochraně proti hmyzím škůdcům se nejčastěji využívají druhy L. muscarium a L. lecanii (například přípravky Mycotal, Mealikil, Vertalec, Ecocill), které dříve patřily do jednoho druhu Verticillium lecanii. Cílenými škůdci jsou nejčastěji molice a mšice ve sklenících, nicméně napadá také červce, třásněnky a účinnost je uváděna i u některých druhů roztočů a vlnovníků. Méně časté jsou záznamy o výskytu hub Lecanicillium (respektive L. lecanii) v populacích hostitelů z jiných řádů hmyzu, nicméně byla zaznamenána parazitace na zástupcích řádů Orthoptera, Heteroptera, Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera a Thysanoptera, z nichž zejména některé druhy třásněnek patří k velmi běžným hostitelům. Některé izoláty hub Lecanicillium vykazují vedle entomopatogenní účinnosti i mykoparazitickou účinnost. V literárních zdrojích se uvádí účinnost proti padlí okurky (Sphaorotheca fuliginea) i proti rzivostem (Puccinia, Uromyces). Všeobecně jsou entomopatogenní houby účinnější na larvy škůdců než na jejich vajíčka nebo dospělce.

Článek dále informuje o výsledcích pokusů s entomopatogenními houbami na některé škůdce. Účinnost této houby byla ověřována na více druzích škůdců, dobře účinná byla ale jen na některé z nich. Závěrem autoři uvádí, že v ČR zatím není dostupný žádný biologický přípravek na bázi entomopatogenních hub proti škůdcům. Tato houba by po registraci mohla být vhodným doplňkem ochrany proti molicím zvláště pro malopěstitele. Molice na brukvovité zelenině představují značný problém, protože jsou na mnoho insekticidů rezistentní a navíc ošetření je potřeba v době sklizňové zralosti zelenin. Biologická ochrana by proto mohla být vhodným řešením tohoto problému.*

Více informací naleznete v Úrodě č. 1/2019 na str.  26.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *