Výskyt merlíků v nových osevech ozimé řepky na podzim. Banalita nebo problém?

To, že se takzvané „letní“ nepřezimující plevele vyskytují v nových osevech ozimé řepky je známé. Převážně se jedná o merlíky, ale často se spolu s nimi vyskytnou méně nápadné laskavce, pohanky, a ježatky. Tyto plevele vytváří v podmínkách zkracujícího se dne a snižování teplot pouze vzrůstem malé rostliny, které většinou zůstávají ve stínu kulturní plodiny, a s příchodem prvních mrazíků zanikají. U většiny těchto letních plevelů to takto probíhá již dlouhá léta a převládá pěstitelský názor, že nejde o žádný problém, který by vyžadoval nějaké aktivní řešení, ať už v konkrétní plodině, nebo v osevním sledu.

RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D., ze společnosti Agrotest fyto, s. r. o., již několik let sleduje merlíky na podzim v ozimé řepce a až do podzimu 2015 fertilní semena nenacházel. Podzim 2016 to ale změnil. V provozním honu ozimé řepky v blízkosti Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o., nasbíral ze suchých rostlin merlíků semínka a na jaře je vysel do květináčů pro otestování klíčivosti. Klíčily bez problémů. Stejné sledování provedl i se semeny získanými z merlíků z nového osevu ozimé řepky na podzim 2017 se stejným výsledkem. V roce 2018 vzešly merlíky v nových zásevech řepek na Kroměřížsku později (až během září) a zralá semena nestihly vytvořit. RNDr. Spitzer prokázal, že merlíky dokážou v některých sezonách vytvořit i v ozimech fertilní semena. Ke škodlivosti formou konkurence o prostor, vodu a živiny se přidává i schopnost zvětšovat půdní zásobu semen, a tím z dlouhodobého pohledu zvyšovat význam merlíku jako významného plevele i pro ozimy.*

Možnosti regulace merlíku v podzimním období a další informace přináší článek, jehož autorem je RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D., ze společnosti Agrotest fyto, s. r. o., zveřejněný v červnovém vydání časopisu Úroda (6/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *