Výskyt hraboše vysoko nad prahem škodlivosti

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu desetinásobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti. Tento stav představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvyšující se aktivitě hrabošů v jarním období. Nárůst populační hustoty hrabošů byl v březnu zaznamenán ve Středočeském, Olomouckém a zejména v Pardubickém kraji.

Březnová data z monitoringu výskytu hraboše polního v celostátním měřítku potvrzují pokles populací hrabošů (z únorového průměru 655 aktivních východů z nor/ha na 478 aktivních východů z nor/ha, tedy pokles o 27 %). Situace je i nadále srovnatelná s jarem 2019, kdy bylo v tuto dobu průměrně 513 aktivních východů z nor/ha. Přestože populační hustota hraboše celkově klesá, dosahuje současný celorepublikový průměr intenzity jeho výskytu téměř desetinásobku jarního prahu škodlivosti, což stále představuje velmi vysoké riziko pro zemědělské porosty. Při této intenzitě výskytu hrabošů jsou ohroženy nejen porosty ozimů, ale i porosty jarních plodin, které představují šťavnatý, a tedy velmi atraktivní zdroj potravy.

V současné době ÚKZÚZ eviduje nárůst populační hustoty hrabošů ve Středočeském, Olomouckém a zejména Pardubickém kraji. To také potvrzuje předpoklad, že gradace hraboše může v tomto roce zasáhnout řadu okresů v Čechách. Stále platí, že nejohroženějším je kraj Jihomoravský. V ostatních krajích riziko naopak klesá či stagnuje.

Zda se budou škody způsobené hrabošem polním v loňském roce opakovat, rozhodne až rozvoj jeho populací v průběhu  května a června. Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a budou průběžně informovat veřejnost, mimo jiné i na stránkách Rostlinolékařského portálu. Aktuální situaci kalamitního přemnožení hraboše polního je možné sledovat na Rostlinolékařském portálu v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo Aktuální výskyt v okrese.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *