Výskyt hraboše v květnu letošního roku

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v květnu 1,7násobku prahu škodlivosti (83 aktivních nor na ha, vztaženo k prahu škodlivosti 50 nor/ha). Celorepublikově tedy populace hraboše klesly na úroveň odpovídající počátku roku let bez gradace. Vyplývá to z dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Od 1. 6. se změnil práh škodlivosti na hodnotu 200 aktivních nor na hektar. Nad touto hranicí se drží populace na jižní Moravě a v jižních Čechách. Mírné riziko představuje též Moravskoslezský kraj. Tím, že se mění práh škodlivosti, lze očekávat v průběhu června spíše další pokles míry rizika v jednotlivých krajích, uvádí ve svých aktualitách Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ.

V současnost probíhá monitoring ÚKZÚZ v trvalých kulturách, včetně sadů a vinic a dále též v širokořádkových plodinách (brambory, kukuřice a řepa). Objektivní monitoring již není možný zajistit v hustě setých plodinách. Na řadě lokalit došlo k úplnému vymizení hraboše, naopak na některých polích s obilninami je možné pozorovat vyžraná kola. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně může i v tomto roce způsobovat škody.

Jak dále portál uvádí, nejpočetnější květnové stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech révy, vojtěšky, jetele a v sadech a trvalých travních porostech (50násobek prahu škodlivosti). Nejméně aktivních nor bylo zaznamenáno v porostech jařin (0,1násobek prahu škodlivosti).

V současnosti je patrný pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme v Jihomoravském a Jihočeském kraji, zde se prahy škodlivosti pohybují na úrovni čtyřnásobku prahu škodlivosti. Situace v oblastech, kde dosáhly populace extrémních výskytů (minimálně desetinásobku prahu škodlivosti) by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byly zaznamenány populace pod tímto prahem, lze očekávat gradaci v letošním roce.
Aktuální situaci je možné sledovat na Rostlinolékařském portálu v záložce Mapy výskytu nebo modulu Aktuální výskyty v okrese.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *