Výnosné a zdravé pšenice

Každoročně vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) seznamy doporučených odrůd hlavních polních plodin, jejichž cílem je usnadnit orientaci uživatelům v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům i zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Výchozími kritérii pro hodnocení odrůd pak jsou výnos zrna, jakost a agronomické vlastnosti (ranost, odolnost proti poléhání, odolnost vůči chorobám a zimovzdornost). Bernstein, Pankratz a Gordian jsou pšenice, které náleží mezi doporučené odrůdy, tzn. že splňují kritéria pro doporučení a jsou zkoušené nejméně čtyři roky.

Bernstein E

Bernstein je polopozdní až pozdní odrůda registrována v ČR v roce 2015. Tato odrůda má vynikající a stabilní kvalitu zrna a díky tomu je zařazena do skupiny potravinářských pšenic „Penam doporučuje“. Dosahuje vysokých hodnot Zelenyho testu, vaznosti mouky i čísla poklesu, velmi vysoké jsou objem pečiva, obsah dusíkatých látek a objemová hmotnost. Bernstein si udržuje velmi vysoký obsah dusíkatých látek i při vysokých výnosech, s velmi vysokou efektivitou dokáže využít dodané dusíkaté hnojení i v pozdějších termínech. Právě zde je velmi patrný rukopis rodičovské odrůdy Akteur. Výhodná je také stabilita pádového čísla i při horších podmínkách v době sklizně. Je to bezosinná pšenice se stabilními výnosy v různých pěstitelských podmínkách, je vhodná také pro vláhově méně příznivé oblasti. Výnos tvoří vysokým počtem zrn v klasu a vysokou HTZ. Rostliny jsou vyšší, avšak díky pevnému stéblu nepoléhavé. Zimovzdornost je na střední úrovni. Zdravotní stav je vyrovnaný, odrůda má vyšší stupeň rezistence vůči fuzariózám klasu a vykazuje nižší obsah DON v zrnu. Odrůdu sejeme nejlépe v běžném termínu, ale velmi dobře snáší také pozdní termíny a také setí po obilnině.

Pankratz A

V roce 2015 byl Pankratz registrován jako kvalitní potravinářská pšenice (kvalita A) s vysokou hodnotou čísla poklesu a objemové hmotnosti, středním objemem pečiva, vazností mouky a hodnotou Zelenyho testu. Tato polopozdní až pozdní odrůda má nižší rostliny s vysokou odnoživostí a s výbornou odolností k poléhání. Zimovzdornost je velmi dobrá. Zdravotní stav je na dobré úrovni, odrůda má střední odolnost k většině významných houbových chorob, pozornost je třeba zaměřit na listové skvrnitosti a rez plevovou. Pankratz dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování. Díky dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti k poléhání je možné jej pěstovat také v extenzivních podmínkách. Nižší HTZ je kompenzována vysokým počtem produktivních stébel, což je hlavním výnosotvorným prvkem.

Gordian B

Gordian je polopozdní odrůda registrovaná v roce 2014 v pekařské kvalitě B (chlebová). Zrno má vysokou objemovou hmotnost a vysokou hodnotu čísla poklesu. Pro zařazení do vyšší pekařské kategorie Gordian nevyhověl pouze v hodnotách objemové výtěžnosti pečiva a sedimentačního Zelenyho testu. Rostliny mají krátká a pevná stébla a velmi dobře přezimují. Je to odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem, který dokáže velmi dobře uplatnit jak v intenzivních pěstitelských podmínkách, tak při nižší míře chemické ochrany. Výborný zdravotní stav, nepoléhavost, plasticita a velmi dobré hospodaření s vodou – díky této kombinaci je výnosově silná ve všech oblastech pěstování včetně vláhově méně příznivých lokalit. Je to spolehlivá odrůda, kterou lze doporučit i pro pozdní termíny setí.

Apostel A – novinka

Novinkou firmy B O R je středně raná pšenice Apostel, která je nyní druhým rokem zkoušena v registračních pokusech ČR. Tato kvalitní odrůda kombinuje velmi vysoké výnosy, vynikající zdravotní stav, odolnost proti poléhání a velmi dobré přezimování. Je to pšenice, která zaručuje vysoké výnosy při nízkých nákladech na ochranu, což vytváří předpoklady pro vysokou rentabilitu pěstování. Výnos je tvořen vysokým počtem produktivních stébel a vysokou HTZ. Rostliny jsou nepoléhavé, zimovzdorné. Zdravotní stav je velmi dobrý, odrůda má špičkovou odolnost k padlí a rzi plevové, velmi dobrou odolnost k braničnatce a fuzáriu v klase. Apostel je plastický v termínu setí. Je vhodný pro všechny oblasti pěstování.

Závěr

Odrůdy Bernstein, Pankratz a Gordian jsou díky svým výsledkům zařazené na Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé pro rok 2018. Všechny uvedené odrůdy nabízejí vysoký výnosový potenciál v kombinaci s nadprůměrným zdravotním stavem. Jejich kvalita a spolehlivost jsou prověřeny u nás i v dalších evropských státech.*

Ing. Michaela Kadlíková, B O R, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *