Výjimka k použití přípravku s účinnou látkou dikvát

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) povoluje podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění, omezené a kontrolované použití přípravku Reglone (diquat dibromide 200 g/l). Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 29. 5. 2020 do 25. 9. 2020.

Rozsah použití přípravku je uvedeno v tabulce.

 

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

4) k dávkování

5) umístění

6) určení sklizně

Vojtěška desikace 4 l/ha, 200-600 l vody/ha 3–5 1) na počátku dozrávání porostu

6) množitelské porosty

max. 1x

Svazenka vratičolistá desikace 4 l/ha, 200–800 l vody/ha 7 1) od 84 BBCH do 89 BBCH

6) množitelské porosty

max. 1x

Ředkev olejná desikace 2–3 l/ha, 200-600 l vody/ha AT 1) na počátku dozrávání porostu

6) pro produkci osiva pro strniskové směsky, na zelené hnojení

max. 1x

Jeteloviny desikace 3,5 l/ha, 200-600 l vody/ha 3–5 1) na počátku dozrávání porostu

6) množitelské porosty

max. 1x

Brambor desikace 3–4 l/ha, 200-600 l vody/ha 7–14 1) před sklizní, podle stavu porostu a náletu přenašečů virových chorob

6) sadbové

max. 1x

 

Aplikace přípravku Reglone bude prováděna za stanovených opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví:

  • dodržení ochranné vzdálenosti a informační povinnosti vůči široké veřejnosti,
  • při aplikaci přípravku používání protiúletových komponentů,
  • označení ošetřované plochy,
  • použití na požadované plodiny za předpokladu, že pro ošetření neexistuje dostupná alternativa.

Více informací naleznete na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *