Výhody kompostování pro zemědělskou praxi

Zemědělská půda se dostává pod tlak celé řady zájmů. Pomineme-li zájem určitých skupin o využití půdy jinak než k rostlinné a následně živočišné produkci, pak to jsou především snahy o maximální produkci z jednotky plochy. Jendou z podmínek udržení kvality půd je alespoň vyrovnaná bilance organické hmoty. Tu může vedle jiných zdrojů zajistit také zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jejich aplikace na půdu ve formě kompostu.

Kompostování bylo hlavním tématem nejen konference, která se uskutečnila loni v listopadu na půdě Ministerstva zemědělství. Propagací tohoto směru využití biologicky rozložitelných odpadů se zabývá agentura ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., která byla pořadatelem zmiňované akce. Listopadová konference s názvem Využití kompostu v zemědělské praxi byla příležitostí pro závěrečnou diskuzi zájemců celoročního setkávání k problematice recyklace a využití biologicky rozložitelných odpadů.

Ing. Květuše Hejátková ze společnosti ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura připomněla, že v rámci projektu Podpora kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy proběhla během uplynulého roku celá řada akcí, které byly příležitostí pro setkání komunikaci mezi představiteli obcí a krajů, zpracovatelů biologických odpadů a konečně i zemědělců. V roce 2017 probíhaly workshopy k prezentaci výzkumu a inovací, semináře pro zemědělské školy a zemědělskou veřejnost. Dále potom pracovní semináře pro provozovatele kompostáren v jednotlivých krajích ČR a v neposlední řadě i polní dny a dny techniky pro praktickou demonstraci kompostování a vlivu kompostu na půdu. Uvedený projekt vznikl díky podpoře Ministerstva zemědělství a pod záštitou a Ministerstva životního prostředí.

 

Více si můžete přečíst v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *