Výběr řepky už nemůže být jednodušší

Portfolio firmy B O R je postaveno na dvou velmi špičkových odrůdách. Jedničkou pro rok 2019 je řepka ES Cesario, registrována od roku 2018 v ČR. Je to absolutní vítěz všech nezávislých odrůdových pokusů v ČR po sklizni 2018. Na paty jí pak šlape náš druhý favorit mezi řepkami, hybrid Anniston, jehož výnosy jsou taktéž nadprůměrné.

ES Cesario pochází ze šlechtění firmy Euralis. Tato odrůda je v historii odrůdového pokusnictví první, která v roce 2018 vyhrála vše, co se vyhrát dalo: SDO 2018, POP SPZO 2018 B, POP ČZU 2018. S hrdostí můžeme konstatovat, že ES Cesario se stalo prvním členem řepkového Triple Gold clubu.

ES Cesario

Odrůda má nižší až středně vysoké rostliny (150–160 cm), velmi dobře přezimující. Nástup vegetace na jaře je pozvolný, doporučujeme zařadit část dávky dusíku již na podzim. Rostliny velmi dobře větví a nasazují vysoký počet šešulí odolných proti pukání. Zdravotní stav má tento hybrid vyrovnaný: zvýšená odolnost k fomovému černání stonku díky přítomnosti genu RLM7, dobrá odolnost k verticiliovému vadnutí a alternariové skvrnitosti a středně dobrá odolnost k napadení sklerotiniovou hnilobou. Odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování, vysokými a stabilními výnosy se pyšní i při nižší intenzitě pěstování. Snese velice dobře lehčí písčité půdy v oblastech s přísuškem, a pokud v takových oblastech zemědělec preferuje minimalizační technologie zakládání porostu, je ES Cesario tou správnou volbou. Vzhledem k velmi suchému roku se může chlubit zajímavým výnosem (Útušice 3,95 t/ha). S odrůdou ES Cesario se můžete setkat v regionu na poloprovozních odrůdových pokusech na Hadačce u Kralovic a u Řihánkových, kde vám ji velice rád představí některý z našich obchodních zástupců a poradenského týmu. V Útušicích si navíc budete moci vyslechnout zkušenosti bratrů Řihánkových s odrůdou ES Cesario při zakládání porostů secím strojem Simba DTX 300. Při jednom přejezdu dochází současně k úpravě pozemku podrývacími slupicemi, aplikaci hnojiva, k úpravě seťového lůžka dvěma řadami disků a DD válcem a k zasetí řepky do řádků ve vzdálenosti asi 50 cm. Tímto strojem je tedy současně prováděno pět operací najednou. Nakonec je provedeno přivalení Cambridge válci. Podle slov Jiřího Říhánka je nespornou výhodou tohoto způsobu setí snížení počtu přejezdů, úspora času a nákladů na založení porostu. Jestliže platí, že každý přejezd daný pozemek vysušuje, dochází tedy k lepšímu hospodaření s vláhou. Další výhodou, ověřenou mnoha lety pěstování, je rychlejší dosažení optimální sklizňové vlhkosti takto založených porostů, snížení utuženosti souvratí a celkové zvýšení výnosů řepky. Podrýváky zabezpečují velmi dobré prokypření půdy do optimální hloubky a umožňují rychlý a rovnoměrný růst kořenů řepky. Díky široké rozteči řádků mají rostliny dostatek místa k růstu a později bohatě větví, což jsou podmínky jak stvořené právě pro ES Cesario. Bonusem je menší poškození těchto porostů divočáky díky lepší prostupnosti širokými řádky.

Anniston

Odrůda Anniston, řepka s bonusem rezistence vůči virům. Anniston je středně raná hybridní odrůda, která byla na konci roku 2017 registrována v ČR. Rostliny jsou vyšší, avšak odolné k poléhání před sklizní a mrazuvzdorné. Hybrid se vyznačuje na podzim poměrně rychlým vývojem nadzemní části i kořenů, na jaře brzy nakvétá a zraje ve středně raných termínech. Anniston má geneticky zabudovanou odolnost k praskání šešulí a vypadávání semen při nepříznivých klimatických podmínkách. Zdravotně je na tom velmi dobře: odolnost k fomě je vyšší díky genu RLM7 v kombinaci s kvantitativní odolností, rostliny jsou středně odolné proti napadení hlízenkou, černěmi a verticiliovým vadnutím. Anniston je plastická odrůda vhodná pro všechny oblasti pěstování řepky, teplé i chladnější. Je velmi vhodná pro pozemky s pravidelným výskytem mšic. Lze ji doporučit pro výsev v časném, běžném, případně i mírně pozdním agrotechnickém termínu setí. V nezávislých odrůdových pokusech se umístila na předních příčkách. V SDO pokusech v roce 2018 získala krásné 2. místo z 22 zkoušených odrůd, v pokusech POP SPZO 2018 sortimentu B 9. místo z 18 odrůd a v pokusech POP ČZU 2018 7. místo z 28 odrůd.

SY Alisa, Adriana

Mezi starší a osvědčené materiály z firmy B O R patří raná hybridní odrůda SY Alissa a liniová odrůda Adriana. SY Alissa je stále oblíbená díky vysokému výnosu semene v nejranějších termínech sklizně, vysoké odolnosti poléhání, jistotě přezimování a možnosti pozdního setí. Adriana výborně zvládla mrazivou zimu 2011/2012 a od počátku zaujala svou plasticitou, jistotou výnosu na horších půdách a v přísušku. Zvládá pozdní setí. Výběr odrůdy řepky pro zásev v roce 2019 už nemůže být jednodušší, tak na nic nečekejte!

Ing. Michaela Kadlíková B O R, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *