Všestranný fungicid

Každý řádný hospodář věnuje maximální péči porostům, porovnává také vynaložené investice s jejich ekonomickým přínosem. Rozhodujícím parametrem bývá zpravidla dosažený výnos, ale neméně důležitým měřítkem je i jeho ekonomická návratnost. Protože řepka a slunečnice se společně pěstují téměř na 20 % ploch orné půdy, dobrým výnosům stojí v cestě řada houbových patogenů – velká zásoba sklerocií hlízenky obecné v půdním profilu, v posledních letech se stále více objevující plíseň šedá, alternáriové skvrnitosti a černě.

Při volbě přípravků je proto nezbytné zohledňovat jejich účinnost na tyto nejdůležitější patogeny společně s hospodářskými ukazateli a deklarovanými přírůstky výnosů. Z celosvětového měřítka má vysokou účinnost proti uvedeným patogenům účinná látka boscalid, patřící do skupiny SDHI karboxamidů. Kombinace boscalidu s účinnou látkou dimoxystrobin vykazuje mimořádně dlouhou a silnou účinnost na dýchací procesy širokého spektra houbových organismů. Tyto originální látky jsou obsaženy pouze v přípravku Pictor®a poskytují vysokou jistotu fungicidního zásahu. Jejich unikátní formulace podporuje rychlou penetraci do rostliny a zabraňuje smyvu deštěm (případné srážky 30 minut po aplikaci nesnižují účinnost). Přípravek je následně systémově rozváděn i do těch částí, které nebyly postřikem přímo zasaženy. V přesných polních pokusech na trhu dostupných moderních fungicidů s účinnou látkou ze skupiny karboxamidů byl Pictor hodnocen jako nejúčinnější fungicid proti hlízence obecné (graf 1).

BASF_Pictor_ur_04_2015_graf1_naweb

BASF_Pictor_ur_04_2015_graf2_naweb

Kromě vlastní fungicidní ochrany působí Pictor také příznivě na fyziologii rostliny, což se pozitivně projevuje green-efektem především v období stresových podmínek (sucho, chlad apod.). Pro tyto vlastnosti je řazen do skupiny AgCelence® přípravků. Velmi zajímavé výsledky zveřejnila nezávislá organizace ADAS (graf 2). Pictor aplikovaný v plném květu zvýšil pevnost šešulí o 10 % oproti přípravku určenému přímo ke zpevnění šešulí (latexový polymer) a o 20 % oproti neošetřené kontrole. Kombinace excelentní účinnosti fungicidu Pictor proti všem důležitým chorobám řepky v květu spolu s AgCelence efektem přináší zemědělcům každoročně jistotu ekonomického navýšení výnosu řepky ozimé, a to bez ohledu na intezitu napadení řepky chorobami. Za poslední dekádu aplikace fungicidu Pictor vždy znamenala znatelný přírustek výnosu. Navíc jako ceněný bonus pro zemědělskou praxi je absence veškerých aplikačních omezení.

BASF spol. s r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *