Vliv ročních výkyvů počasí na kvalitu kukuřičných siláží

Kukuřice je obecně považována za lehce silážovatelnou. Musí k tomu však být vytvořeny určité podmínky. Patří k nim i vývoj počasí ve vegetačním období a v době sklizně. V mnoha studiích byl zaznamenán významný vliv počasí ve vybraných letech na výnos a výživnou hodnotu kukuřice. Přímý vliv roku na nutriční hodnoty a fermentační ukazatele kukuřičných siláží však byl podrobně zkoumán jen v ojedinělých případech.

V Úrodě 12/2020 porovnal Ing. Radko Loučka, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., nutriční a fermentační ukazatele kvality kukuřičných siláží sklízených v letech se suchým a teplým počasím během vegetačního období (2015 až 2019) a sklízených v letech 2005 až 2014, ve kterých počasí odpovídalo období hlediskům dlouhodobého normálu 1981 až 2010. Do hodnocení bylo zahrnuto 3741 analýz kukuřičných siláží z několika laboratoří v ČR. V suchém období ve srovnání s předchozími roky bylo nejvyšší pH a zároveň nejnižší všechny další ukazatele kvality fermentačního procesu. Důvodem může být i významně vyšší obsah sušiny a vlákniny a zároveň nižší obsah škrobu při sklizni v sušším období. Takové podmínky predikují vyšší ztráty a nižší kvalitu siláží. Suché období mělo větší vliv na fermentační ukazatele, zatímco období s počasím v normálu mělo vyšší vliv na výživné hodnoty.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *