Vliv nedostatku vody na teplotu porostu ozimé pšenice

Transpirace ochlazuje povrch rostlin, proto teplota porostu indikuje rozdíly v obsahu dostupné vody v kořenové zóně plodin. U šesti linií ozimé pšenice byla ve dvouletém polním pokusu (2016 a 2017) se závlahou a stresem sucha měřena v období nalévání zrna teplota porostu ruční termokamerou. Pokus byl realizovaný odborníky z Výzkumného ústavu z rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně ve spolupráci se společností Workswell, s. r. o.

Jak vyplynulo z pokusů, teplota stresovaných rostlin byla o 3–8 °C vyšší než teplota rostlin s dostatkem vody. U kontrolní varianty, porostu závislého pouze na srážkách, se teplota rostlin pohybovala mezi těmito variantami, a indikovala tak aktuální dostupnost vody. Teplota rostlin a index stresu (CWSI) korelovaly průkazně s výnosem, nejtěsnější vztah byl v období největšího sucha v roce 2016.*

Podrobné informace přináší článek zveřejněný v časopise Úroda (1/2020).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *