Vliv biopesticidů na obsah alfa hořkých kyselin ve chmelu

Již několik let se stupňuje tlak ze strany Evropské unie na snížení vstupů měďnatých fungicidů do porostů chmele. Důvodem bylo především zjištění negativního vlivu reziduí mědi na půdní makroorganismy. Toto zjištění se zakládalo na monitorovacích studiích v porostech chmele a mělo za následek snížení akceptovatelné dávky mědi na 4 kg ročně. Tato skutečnost odstartovala intenzivnější hledání nových alternativ ochrany.

Jednou z těchto alternativ jsou také biologické pomocné přípravky, respektive biofungicidy. Mnohé z těchto přípravků dokážou nejen do určité míry posílit zdravotní stav porostu, který je u chmele zásadní pro tvorbu výnosu, ale také mohou svým působením přispět k zvýšení kvality produkce.

Jak vyplývá z výsledků pokusu realizovaného odborníky z České zemědělské univerzity v Praze, biofungicidy Alginure a PREV-B2 potvrdily mnohá tvrzení o účinnosti a nesporných výhodách užití biologických přípravků v rostlinné produkci. V případě chmelové produkce došlo k podpoření vitality porostu, nárůstu výnosu i jeho kvality. Pomocné přípravky tohoto charakteru tak představují vhodnou alternativu pro aplikaci mědnatých fungicidů.

Tyto a další podrobné informace uvádí Bc. Jan Vostřel a kolektiv z České zemědělské univerzity v článku zveřejněném v červencovém vydání časopisu Úroda (7/2018, str. 76–77).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *