Vítají tržně orientovaný přístup k novému ekologickému akčnímu plánu

Ekologické zemědělství za poslední desetiletí neustále roste (62 % za deset let), konkrétně z 8,5 milionu hektarů v roce 2010 na 13,8 milionů hektarů v roce 2019. Spotřebitelé v EU se navíc stále více zajímají o tento způsob produkce a zdá se, že epidemie covid-19 tento trend ještě posílila. Současná výměra zemědělské půdy v EU, na které se ekologicky hospodaří, je stále na 8,5 %, což je zatím daleko od ambiciózního cíle 25 % uvedeného ve strategii „Z farmy na vidličku“.

Organizace Copa-Cogeca neustále požadují tržně orientovaný přístup ze strany EU, protože jde o nejlepší způsob, jak dosáhnout zdravého růstu zemědělského odvětví. Klíčové by bylo zajistit ziskovost trhu s ekologickým zemědělstvím, nezbytné investice a spravedlivější podíl zemědělců na spotřebitelských cenách. Proto organizace vítá tržní strategii akčního plánu. Podle Lone Andersenové, předsedkyně ekologické pracovní skupiny Copa-Cogeca, se navrhovaný přístup Evropské komise pravděpodobně ukáže jako nejudržitelnější. Přestože je 25% podíl půdy v ekologickém režimu velmi ambiciózní, Copa-Cogeca se těší na úzkou spolupráci s Evropskou komisí, Radou a Evropským parlamentem i se všemi zúčastněnými stranami. Snahou je zajistit, abychom se co nejvíce přiblížili tomuto cíli a zároveň se vyhnuli narušení trhu. V tomto ohledu vítá Copa-Cogeca rozšíření analýzy pozorovatelů trhu EU o ekologické produkty. Pokud jde o vstupy, je velmi důležité pokračovat a zlepšit vazbu mezi ekologickými zemědělci a životním prostředím. Půda, která je obhospodařována ekologicky, neobsahuje chemické produkty, což má další významné výhody pro životní prostředí a biologickou rozmanitost. Ekologičtí zemědělci však musí čelit škůdcům a důsledkům změny klimatu. Bez náležitých obranných nástrojů bude nemožné sklízet dobré a zdravé produkty. S rostoucím podílem organických látek bude šíření chorob a plevelů vyžadovat ještě přesnější sledování. Proto je pro ekologické zemědělce zásadní mít přístup k efektivní sadě produktů na ochranu plodin. Společnost Copa-Cogeca se snaží podpořit práci Komise na dalším rozvoji politik a regulačního rámce, jakož i výzkumu a inovací potřebných k zajištění toho, aby zemědělci a zemědělská družstva v EU měli k dispozici řádný soubor nástrojů, které je třeba použít.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *