Virus žloutenky vodnice na řepce v letech 2016–2017

Vzhledem k mimořádně vysokému výskytu mšice broskvoňové (Myzus persicae) v porostech řepky na podzim 2016 proběhl monitoring výskytu viru žloutenky vodnice (TuYV).

Tématem se v Úrodě č. 6/2018 zabývá spolu s dalšími autor Ing. Eva Zusková z České zemědělské univerzity v Praze. Konstatují, že pokus proběhl v poloprovozních pokusech Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO; deset lokalit poloprovozních pokusů – POP), v pokusech ze Seznamu doporučených odrůd (SDO; pět lokalit) a v registračních pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ve 2. a 3. roce zkoušení (sedm lokalit). Celkem bylo v laboratořích katedry ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a ÚKZÚZ Olomouc otestováno 4340 vzorků listů různých odrůd řepky z různých lokalit ČR a také ze Slovenska, z čehož bylo na virus žloutenky vodnice pozitivních 99,4 % vzorků.
Do testování byly zařazeny i odrůdy s deklarovanou rezistencí k TuYV. V těchto odrůdách bylo zjištěno většinou nižší množství TuYV, vyšší výnos a vyšší olejnatost. Podobně vysoké výnosy a další výnosové ukazatele však prokázaly i další odrůdy bez deklarované rezistence k TuYV, přestože byly u nich zjištěny vysoké hodnoty absorbance TuYV.
Pěstitelům lze doporučit pěstování deklarovaných rezistentních odrůd řepky proti TuYV, ale pro dosažení dobrého výnosu je nutné dodržovat všechny zásady ochrany proti virovým chorobám – pesticidní ochranu proti přenašečům v podzimním období a vysokou úroveň výživy (zejména N a S) v jarním období.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *