Více Bt-toxinů riziko nezvyšuje

Výzkumná skupina pro biologickou bezpečnost organizace Agroscope provedla literární rešerši týkající se geneticky modifikovaných plodin, které produkují více toxinů bakterie Bacillus thuringiensis (Bt) zároveň. Odborníci poukazují, že tyto plodiny nepředstavují pro necílové nebo užitečné organismy žádné zvýšené riziko.

Gen pro bakteriální toxin se do rostlin vkládá proto, aby byly rezistentní například vůči zavíječi kukuřičnému, bázlivci kukuřičnému, černopásce bavlníkové a podobným žravým škůdcům. Toxin má řadu variant s účinností na odlišné škůdce. Proto se do plodin vkládá více genů pro jeho produkci.

O výsledcích rešerše organizace Agroscope informovala v tiskové zprávě. Připomíná, že Bt-plodiny jsou geneticky modifikované a produkují bílkoviny, které jsou jedovaté pro určitý škodlivý hmyz. V nových Bt-odrůdách užitkových plodin se stále častěji kombinuje více druhů Bt-toxinu. Cílové škůdce to kontroluje efektivněji, spektrum zasahovaných škůdců je širší a zpomaluje se vývoj rezistencí.

Opakovaně zaznívaly obavy, že od geneticky modifikovaných plodin s více druhy Bt-toxinu hrozí ekosystému zvýšené nebezpečí pro necílové organismy, protože jednotlivé proteiny by spolu mohly interagovat. Tak by mohly být poškozeny druhy, které na jednotlivé toxiny nejsou citlivé.

Jörg Romeis a Michael Meissle z organizace Agroscope proto systematicky prohledali literaturu ve všech důležitých databázích, aby našli náznaky interakcí mezi Bt-toxiny, které by mohly vést k neočekávanému poškození necílových organismů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *