Věnovali se novým poznatkům

Již dvacátý ročník konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů skončil ve středu v Brně. Hovořilo se o využívání genových zdrojů, ochraně rostlin i nových technologiích v pěstování rostlin.

Hlavním pořadatelem akce je Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko. Jak konstatoval úvodem jeho ředitel RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., letos bylo registrováno přes 180 účastníků konference, což je rekordní počet. Bylo předneseno 23 referátů a 103 posterových sdělení. RNDr. Nedělník shrnul také úspěchy ústavu v posledních letech a prozradil, že poslední novinkou je patent na úpravu digestátu.
V úvodu vystoupila také Ing. Iva Blažková, Ph.D., vedoucí oddělení výzkumu Ministerstva zemědělství. Hovořila o zemědělském výzkumu a kromě jiného připomněla, že usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 č. 313 byl schválen Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ.

Kompletní sborník z celé konference vychází na CD v Úrodě č. 12/2016. Za všechny lze zmínit například příspěvek prof. Ing. Vladislava Čurna, Ph.D., z biotechnologického centra Jihočeské univerzity. Ten byl věnován vlivu fyzikálního a biologického ošetření osiva jarního ječmene na výnos zrna. Pro ošetření osiva bylo v tomto případě využito nízkoteplotní plazmy. Tato technologie se využívá v průmyslu, například pro dezinfekci nebo úpravu povrchů. Takto ošetřené zrno bylo poté inokulováno houbou Trichoderma virens nebo entomopatogenní houbou Metarhizium anisopliae. Jak prof. Čurn shrnul, fyzikálně-biologické ošetření stimulovalo klíčení a vzcházení rostlin a mělo i pozitivní efekt na zvýšení výnosu zrna. Postup by možná mohl být použit jako alternativní metoda v rámci integrované ochrany rostlin. Pro zjištění chování rostlin v reálných podmínkách pěstování jsou ale nezbytné polní pokusy, poukázal také.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *