Velký úspěch Ruzyňského výzkumu

Českobudějovický agrosalon Země živitelka znamenal pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně nebývalý úspěch. V prestižní soutěži Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát do tohoto výzkumného ústavu putovaly hned dvě ocenění a na dvou dalších si ruzyňské pracoviště připsalo spoluúčast. Dva z těchto exponátů získaly dokonce Zlatý klas s kytičkou.

Prvním z úspěšných exponátů oceněných Zlatým klasem s kytičkou byla jarní pšenice Rufia s barevným (purpurovým) zrnem přihlášená Ing. Jiřím Hermuthem, kurátorem kolekcí ozimé a jarní pšenice ruzyňské Genové banky a také šlechtitelem této odrůdy. Jarní pšenice Rufia je hexaploidní materiál, který se nacházel jako příměs v původních etiopských tetraploidních populacích, informoval Ing. Hermuth. Jde o pekařskou (B) polopozdní až pozdní odrůdu pšenice (některé znaky kvality nesou i klasifikaci E a A). Přidanou hodnotou této odrůdy je purpurové zbarvení zrna dané přírodními antokyany uloženými v perikarpu zrna, které mají preventivní účinky proti civilizačním chorobám.

Do ruzyňského výzkumného ústavu putoval i Zlatý klas doc. Ing. Romanu Pavelovi za exponát Erebos – adaptogenní energetický drink. Tento unikátní bylinný nápoj, jenž byl vyvinut s firmou White, s. r. o., obsahuje zdraví prospěšné látky z adaptogenních rostlin, které jsou ve zcela unikátním synergickém vztahu s pomalu se uvolňujícím kofeinem. Jak vysvětlil Ing. Pavela, Erebos proto přináší spotřebitelům nové možnosti funkčního nápoje: psychickou energii v podobě postupně se uvolňujícího kofeinu a snížení pocitu stresu díky bylinným adaptogenním látkám. Spoluúčast má tento odborník také na zisku Zlatého klasu s kytičkou za exponát Kitl Syrob růžový květ, jehož přihlašovatelem byla firma Kitl, s. r. o. Pro konzervaci tohoto sirupu je využívána silice z růžových lístků růže stolisté. Tato pokroková technologie, tzv. Pavelace (pojmenována na počest doc. Pavely) byla takto vyzkoušena v České republice a celkově na světě vůbec poprvé.

Ruzyňský výzkumný ústav se podílí také na zisku Zlatého klasu v kategorii Mechanizace za stroj Terrier, který byl vyvinut ve spolupráci firmy P & L, spol. s r. o., a týmu Integrované výživy rostlin VÚRV v čele s Ing. Pavlem Růžkem, CSc. Originální konstrukční řešení stroje na podpovrchovou aplikaci rodenticidů je chráněno patentem a jeho hlavní předností je snadné a rychlé zahloubení do půdy s minimálním poškozením porostu a povrchu půdy. Aplikátor Terrier vytváří podpovrchovou dutinu (a to buď noru nebo rýhu, která může přecházet v malé vstupy až na povrch půdy), do níž se aplikuje návnada na hraboše polního při zanedbatelném ohrožení necílových živočichů, a to již od velmi nízké dávky 2 kg/ha.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *