Ve Švýcarsku více ekologických farem

Strukturální změny ve švýcarském zemědělství pokračovaly i v roce 2020. Počet zemědělských podniků se oproti roku 2019 snížil o 1,3 % na 49 363. Průměrná výměra se za 30 let téměř zdvojnásobila na 21,15 ha na farmu. Stále více zemědělských podniků přechází na ekologické zemědělství.

Informoval o tom v tiskové zprávě švýcarský Spolkový statistický úřad, údaje pocházejí ze strukturálního šetření v zemědělství. Uvedl, že celkem bylo na farmách zaměstnáno 149 500 osob (v roce 2019 jich bylo 150 100) a 12 % z nich byli cizinci. Velká část (56 %) pracovníků byla zaměstnána na částečný úvazek a více než tři čtvrtiny tvořili rodinní příslušníci. Ti zůstávají důležitým pilířem švýcarského zemědělství, konstatuje statistický úřad. Z přibližně 54 300 žen zaměstnaných v zemědělských podnicích bylo 6 % v pozici vedoucích pracovníků.

V roce 2020 bylo ve Švýcarsku evidováno 7561 ekologických farem, což představuje nárůst o 3,8 %. Nejvíce se jich se nachází v kantonu Graubünden, který se vyznačuje obzvláště velkou rozlohou travních porostů. Přes polovinu z tamních 2215 zemědělských podniků vyrábí podle ekologických norem (58 %).

Ekologičtí zemědělci obhospodařovali 177 300 hektarů, což je dvakrát více než před dvaceti lety. Podle ekologických norem bylo vypěstování 59 % léčivých rostlin, 36 % sóji a 22 % zeleniny. Zvláště výrazně se zvýšila produkce ekologické vinné révy (1783 ha; +398 ha).

V roce 2020 tvořily zemědělsky využívanou půdu (ZP) především přírodní louky a pastviny (604 600 ha, tedy 58 % ZP). Pro polní produkci se využívalo 399 800 hektarů (38 % ZP). Ostatní plochy (38 500 ha; 4 % ZP) tvořily mimo jiné vinice (13 400 ha) a sady (7000 ha).

Další podrobnosti přinese týdeník Zemědělec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *