V Zubří oslavili sto let od založení

Letos uplynulo přesně sto let od založení Výzkumné stanice travinářské Rožnov – Zubří. S ní je spojeno i semenářství trav a jetelovin, které ekonomicky pozvedlo úroveň zemědělství, jak na chudém Valašsku, tak i v jiných podhorských regionech, například na Vysočině či v jižních a východních Čechách.

Slavnostního semináře se zúčastnili zástupci partnerských výzkumných organizací, univerzit, semenářských podniků i zemědělské prvovýroby a samozřejmě i současní a bývalí zaměstnanci Výzkumné stanice travinářské Rožnov – Zubří (VST). V rámci prezentací byla zmíněna historie stanice od založení v roce 1920 po současnost, včetně historie travního semenářství, které je s výzkumnou stanicí nerozlučně spojeno. Vedoucí oddělení Genových zdrojů, Agrotechniky a Šlechtění představili aktuální výzkumný program i nejvýznamnější výsledky dosažené v posledních letech.*

Více informací z historie stanice bude publikováno v příštím vydání týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *