V Ruzyni testovali čínské odrůdy pšenice

Celkem dvacet čínských odrůd ozimé pšenice prošlo zkouškami ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., výsledky popisují Ing. Jiří Hermuth a kol. z týmu genové banky ústavu v článku, který vyšel v časopisu Úroda č. 4.

Ing. Hermuth úvodem konstatuje, že nová genetická diverzita a její využití ve výzkumu a šlechtění je základním předpokladem pro rozšíření genetického základu nových odrůd a další zlepšování jejich hospodářských znaků. Závažným důvodem pro studium a využití genetické diverzity je nutnost nacházet nové adaptabilní odrůdy (ozimé pšenice) reagující na změnu klimatických podmínek. Při studiu geograficky vzdálených materiálů lze předpokládat větší pravděpodobnost nalezení originálních zdrojů odolnosti ke stresům a nových alel pro rozšíření genetického základu odrůd.

Odrůdy byly hodnoceny na lokalitách Praha-Ruzyně v letech 2014 a 2015 a Kroměříž v roce 2015. V polním experimentu byly sledovány fenologické údaje (metání, kvetení, zralost, doba plnění zrna), výška porostu, odolnost k poléhání a padlí travnímu, prvky produktivity klasu, popisují autoři. Byly sledovány charakteristiky povětrnostních podmínek pro jednotlivá stanoviště a jejich vliv na průběh vegetace. Technologické rozbory zrna zahrnovaly stanovení obsahu hrubých bílkovin, obsah mokrého lepku a škrobu pomocí NIR spektrometrie. Analyzovali také sušinu zrna pro zjišťování genotypových rozdílů v diskriminaci příjmu izotopu 13C jako nepřímého indikátoru suchovzdornosti. Získané výsledky potvrdily významnou genetickou odlišnost čínských kultivarů oproti českým materiálům a některé specifické znaky, které mohou být přínosem při šlechtitelském využití v ČR.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *