V Pardubicích o integrované ochraně

Dnes skončily v Pardubicích dvoudenní rostlinolékařské dny, které byly věnovány především integrované ochraně rostlin.

Jak uvedl Ing. Michal Hnízdil z Ministerstva zemědělství, integrovaná ochrana rostlin se již desítky let uplatňuje v zemědělské a lesnické praxi ve světě na základě přirozeného požadavku konzumentů na snížení obsahu reziduí účinných látek přípravků v rostlinných komoditách na straně jedné a ekonomického tlaku na snížení nákladů na produkci mj. úsporou při používání přípravků na straně druhé. Dosud však nebyla aplikace IOR jako taková vynucována obecně platnou legislativou. Workshop OECD v roce 2011 v Berlíně přitom mimo jiné konstatoval, že hlavním kritériem pro úspěšné zavedení IOR je zamezit vytvoření nové byrokratické zátěže pro pěstitel a vzniku negativního finančního dopadu pro tuto skupinu. Farmáře je třeba motivovat pobídkami, spíše než striktními pravidly, a prezentovat modely IOR již úspěšně fungující v praxi. Připomněl také, že všichni (profesionální) pěstitelé rostlin jsou podle směrnice o pesticidech povinni přednostně využívat obecné zásady IOR – pokud příslušné metody pro danou plodinu existují, ale aplikace zásad musí být hospodářsky odůvodněná, tj. nemůže uživatele poškozovat ekonomicky. Nechemické a jiné než „konvenční“ metody musí také „zajistit růst zdravých plodin“.*                             orez

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *