V obilninách se začínají vyskytovat choroby i škůdci

Aktuální informace Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského shrnují výskyt chorob a škůdců v obilninách. Z důvodu chladného a relativně vlhkého průběhu jara se v porostech obilnin začínají objevovat listové choroby nad prahem škodlivosti a první poškození kohoutky, která byla detekována na jihu Moravy.

Od druhé poloviny dubna bylo podle portálu možné pozorovat v porostech ozimého ječmene slabé či střední napadení listovými skvrnitostmi (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres), lokálně se objevilo i silnější napadení padlím travním a žlutou rzivostí ječmene. Čerstvě zaseté porosty jarního ječmene vzcházejí díky chladnému počasí velmi pozvolna.

Jak dále portál uvádí, v porostech pšenice je možné během dubna zaznamenat první výskyty chorob pat stébel, které se mohou letos projevovat díky příhodným podmínkám ve vyšší míře. Z dalších běžných onemocnění je možné v porostech sledovat příznaky padlí a septoriové skvrnitosti pšenice (Septoria tritici). Vlivem chladného průběhu jara je důvodné očekávat vyšší tlak tohoto původce v porostech, proto by se mělo zvážit fungicidní ošetření ve fázi BBCH 32, doporučuje portál. Momentálně jsou potvrzeny silnější výskyty v západních Čechách, zbytek pozorovacích bodů hlásí prozatím slabé napadení.

V porostech obilnin se začaly během tohoto týdne objevovat imaga kohoutka černého. V minulém roce se první dospělci kohoutka objevili koncem měsíce března, tedy téměř o tři týdny dříve.

Tam, kde se začalo projevovat sucho, je možné pozorovat též symptomy infekce virovými zakrslostmi. Lokálně se objevují silná poškození hrbáčem osením, o kterém Rostlinolékařský portál informoval již v lednu tohoto roku. Nové plochy se objevily i mimo tradiční lokality výskytu.

V souvislosti s kalamitním výskytem hraboše polního je možné očekávat i v letošním roce silná poškození porostů obilnin ve středních, severozápadních a severních Čechách, uvádí dále zpráva.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *