V Brně se sešli genetici rostlin

V Brně uskutečnilo setkání prestižních světových odborníků ve šlechtění rostlin. Kongresový sál brněnského hotelu Holiday Inn hostil výroční zasedání projektového evropsko-čínského konsorcia velkého mezinárodního projektu EUCLEG. Cílem projektu, který je financován z programu Horizon 2020, je zvýšit proteinovou soběstačnost Evropské unie a Číny.

Projekt je zaměřen na vývoj nových technik šlechtění. A v konečném důsledku na přípravu nových genotypů luskovin a pícnin s cílem snížit závislost Evropy a Číny na dovozu rostlinných proteinů. Projekt kromě vlastních výsledků aplikovatelných v praxi umožňuje také šíření poznatků koncovým uživatelům, tedy farmářům. Uplatnění výsledků v praxi a jejich využitelnost zajišťují zástupci z řad pěstitelů a odběratelů, například společnost COOP France nebo EUROSEEDS. Na vlastní setkání v Brně navázaly dva dny tréninkových kurzů určených pro šlechtitele a výzkumníky. Celá řada těchto odborníků přednášela na téma genotypování a fenotypování rostlin, management velkých objemů dat získaných ze sekvenování nebo genomické selekci, GWAS (genome-wide association study, celogenomová asociační studie) či metodách GBS (genotypování sekvenováním).

Partnerem projektu a spoluorganizátorem setkání v České republice je Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko. „Cílem projektu EUCLEG je nejen vytvořit nové techniky udržitelnějšího zemědělství, ale tyto výsledky uvést do zemědělské praxe. Nástrojem technologického transferu jsou právě tyto workshopy, proto jsem rád, že o ně uživatelská praxe projevila tak velký zájem,“ zdůraznil RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel Zemědělského výzkumu, spol. s r. o. Troubsko.*

Více informací naleznete brzy v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *