Uvádějí nový herbicid

Nový herbicid do obilnin, registrovaný v závěru minulého roku, představila minulý týden společnost BASF na semináři k zemědělství v roce 2019, který proběhl v Plzni.

Herbicid Pontos (flufenacet 240 g/l, picolinafen 100 g/l) popsala na akci Ing. Ivana Poňuchálková ze společnosti BASF, spol. s r. o. Přípravek je určen do ozimé formy pšenice, ječmene, žita a tritikale proti chundelce metlici, psárce polní, jílku mnohokvětému a jednoletým dvouděložným plevelům. Podle doporučení společnosti BASF se aplikuje preemergentně v dávce 1 l/ha a postemergentně v dávce 0,5 l/ha do fáze BBCH 29. Přípravek působí přes kořeny a listy. Podle Ing. Poňuchálkové je účinná látka alternativou k diflufenicanu, má odlišný mechanismus účinku než sulfonylmočoviny (působí jako inhibitor biosyntézy karotenoidů) a omezuje vznik rezistence. Dále není závislá na teplotě, rychle působí a má krátkou perzistenci v půdě bez rizika pro osevní postup. S druhou účinnou látkou v přípravku působí synergicky.
Na semináři se hovořilo také o dalších přípravcích společnosti BASF, jako jsou Priaxor EC, Systiva nebo Stomp Aqua a také o osivech řepky, které má firma nově v nabídce. Návštěvníci si mohli poslechnout také přednášku o vlivu kvality sladovnického ječmene na produkci piva a o pěstování řepky v České republice.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *