Uvádějí čtyři nové odrůdy řepky

Nové odrůdy ozimé řepky společnosti Rapool CZ, s. r. o. představili včera na semináři v Jaroměřicích nad Rokytnou její zástupci Ing. Adam Čáslava a Bc. Pavel Stárek.

Čerstvou novinkou v sortimentu společnosti je ozimá řepka Temptation, registrovaná v minulém roce ve Francii. Podle poskytnutých informací disponuje rezistencí vůči viru žloutenky vodnice (TuYV). Jedná se o středně raný hybrid středně vysokého vzrůstu s rychlým počátečním podzimním vývojem a odolností vůči poléhání. Disponuje vysokou plastičností a nemá tedy vyhraněné nároky na oblast pěstování. Na intenzivní způsob pěstování příznivě reaguje přírůstkem výnosu. Rapool dále konstatuje, že hybrid v České republice dosáhl v průměru dvouletého zkoušení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v letech 2016–2017 výnosu semen 116 % na kontrol ní odrůdy DK Exssense, DK Exquisite a Horcal. Obsah oleje v sušině semen je 48,98 %.
V závěru minulého roku byla v České republice registrován hybrid Kicker, který podle výsledků odrůdových zkoušek poskytuje v rámci sortimentu hybridních odrůd vysoký výnos semene a oleje, obsah oleje v semeni je středně vysoký až vysoký. Rapool u odrůdy zdůrazňuje výborný zdravotní stav, který se ve zkouškách projevil vysokým hodnocením odolnosti vůči hlavních chorobám řepky. Dodává, že rezistence vůči fomě je nově založena (APR 37). Společnost hybrid doporučuje pro oblasti s vyšším infekčním tlakem, pro úzké osevní postupy i na těžké a studené jílovité půdy.
Další novinkou je Croquet, registrovaný minulý rok ve Francii. Disponuje rasově specifickou rezistencí vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých rostlin a rezistencí vůči fomě typu APR 37. Podle společnosti Rapool poskytuje na pozemcích postižených nádorovitostí vysoké a stabilní výnosy. Má rychlý podzimní vývoj a dobré přezimování.
V minulém roce byl v v tuzemsku registrován hybrid Phoenix CL, který je tolerantní vůči herbicidní účinné látce imazamox, a je tedy vhodný pro Clearfield technologie. Disponuje vysokým výnosem semene i oleje při vysoké olejnatosti. Podle společnosti Rapool rychle vzchází a má výbornou úroveň přezimování. Do jarní vegetace a kvetení vstupuje středně pozdně, což eliminuje poškození pozdními jarními mrazíky. Rostliny jsou středně vysoké s vyšším počtem větví a dobrou odolností vůči chorobám a poléhání.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *