ÚKZÚZ povolil mimořádné použití přípravků proti hraboši

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal po dohodě s Ministerstvem zemědělství (MZe) nařízení o mimořádném použití přípravků na ochranu rostlin při řešení trvajícího kalamitního výskytu hraboše polního.

Ústav o tom informoval v tiskové zprávě. Jak uvádí, za přísných podmínek a s maximálním ohledem na ochranu necílových živočichů umožňuje ÚKZÚZ  aplikovat přípravky proti hraboši ve zvýšené dávce do nor, a na pozemcích, kde dosáhl nebo překročil pětinásobek prahu škodlivosti, výjimečně  i rozhozem. Aplikace rozhozem je možná pouze na základě rozhodnutí ÚKZÚZ s uvedením konkrétních pozemků, a poté, co početnost hraboše přímo v terénu ověří inspektoři ÚKZÚZ. Zemědělci mají povinnost oznámit plánovanou aplikaci ÚKZÚZ i  myslivcům (uživatelům honitby), a to nejpozději tři dny předem a ústav bude kontrolovat dodržování podmínek aplikací stanovených v nařízení.

Intenzita výskytu hraboše polního překročila podle monitoringu ÚKZÚZ v létě 2020 na řadě míst mnohonásobně práh škodlivosti, uvádí se dále v tiskové zprávě. Jde především o lokality na území Středočeského a Ústeckého kraje, a tento stav může na podzim nastat i v dalších částech České republiky. Situaci se dosud nepodařilo zvládnout jinými přijatelnými prostředky a hrozí další vysoké riziko značných hospodářských škod, zejména v  zakládaných porostech ozimých plodin (nejen meziplodin, ale i řepky, obilnin). Zároveň nelze s jistotou určit, kdy a kde dojde k nevratnému a zásadnímu populačnímu poklesu hraboše, upozorňuje ústav.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *